YENİ DÜNYA DÜZENİ VE CUMHUR İTTİFAKI

YENİ DÜNYA DÜZENİ VE CUMHUR İTTİFAKI

Yeni Dünya Düzeni kurmak tüm ideolojilerin, düşünce sistemlerinin ve siyasi otoritelerin yapmayı istediği bir şeydir. Burada asıl olan yeni dünya düzeninin insanlığa mı yoksa çıkar ve sömürü gruplarına hizmet amacı taşıyıp taşımad

Yeni Dünya Düzeni, monarşileri yıkmayı ve dini inançları yok etmeyi, ulus devletleri ve vatanseverliği sonlandırarak totaliter bir tek dünya devleti kurmayı planladığı öne sürülen, etkinliği ya da varlığı doğrulanamamış bir komplo teorisidir!

Ama ne hikmetse komplo teorileri özellikle sömürüye dayalı olanların gerçek olma ihtimali de oldukça fazladır!

Bazı gerçeklerin komplo teorisi olarak anılmasının sebeplerinin başında Yeni Dünya Düzeni peşinde kafa yoran yapının Sürdürülebilir Kalkınma için küresel amaçlar, Gündem 21 aksiyon planları gibi içinde insanlık yararına bazı aksiyon planları da geliştirilmektedir!

Fitne kavramları bozarak, fikirleri kirleterek ve işbirlikçi zihniyet ile yol alır. Hak batıla bulanınca pirincin içinden beyaz taşı ayıklamak zorlaşır!

Yeni dünya düzeni 2. Dünya Savaşı sonrası Bretton Woods ile ete kemiğe bürünmüş, 1980 Washington Uzlaşması ile Küreselleşme olarak ete kemiğe bürünmüş bu yapıya ruh eklenmiştir.

Küreselleşme liberal anlayışı kapsamakla birlikte (Maaş ve hizmetlerin serbest dolaşımı-Sermayenin serbest dolaşımı-Paranın serbest dolaşımı-Emeğin serbest dolaşımı) patent ve telif haklarını tam bir koruma altına almakla birlikte, rekabeti engelleyici, tekelci unsurları güçlendirici özellikleri de taşımaktadır.

2. Dünya Savaşı sonrasından 1980 li yılların sonuna kadar soğuk savaş sürecinde komünizmi düşman edinen Yeni Dünya Düzeni yöneticileri, 80’li yılların sonlarından 2000 yılına kadar düşmanı kızıldan yeşile çevirmiş İslam’ı düşman olarak seçmiş, 2000’li yıllardan sonra ise savaş Atlantik Pasifik savaşı haline evrilmiştir.

Peki cumhur ittifakının bununla ne alakası var onlar dindar ve milliyetçi Yeni Dünya Düzeni bunlara karşı diyeceksiniz, bende size bunlar elinde dinin ve milliyetçiliğin anlamı mı kaldı! Ağacı kesen baltanın sapı da ağaçtandır derim.

Değer vererek değersizleştirme genelde iki yolla olur. Birincisi bir şeyi çok değerli kılıp diğerlerini değersizleştirme, ikincisi de çok değer veriyor gibi gösterip içini ruhunu boşaltma!

Sistem bir bütündür. Her sistemin alt sistemleri de vardır. Her sistemin girdileri, işlemleri ve çıktıları vardır.

Laflara hamasete ve tribüne oynamaya değil de girdi işlem ve süreçlere iyi baktığımızda cumhur ittifakının Yeni Dünya Düzeni denen sömürü düzenine hizmet ettiği iyi görülecektir.

MHP kurulduğundan beri komünizme karşı olma adına bu sisteme en başından girmiş, AKP ülkemizdeki muhafazakâr damarın Amerikan beslemesi olması hasebi ile bu sisteme çok çabuk dahil olmuştur.

Bu dindar ve milliyetçi iktidarın bakanı 29 Mayıs günü Heybeliada ruhban okulu ziyareti yapıyor ve bu kamuoyundan saklanıyor ise Yeni Anayasanın Yeni Dünya Düzenine hizmet edeceğini de açıklıkla söyleyebiliriz!!!

Bu iki yapı, içindeki samimi insanları da sistemi çökertmek için sisteme dahil olmak lazım, acele etmemek lazım diyerek 1945li yıllardan beri uyutmaktadır. Son yıllarda bu ninniye diziler de dahil edilmiştir.

Daha bir yıllık denk bütçe yapamayan adamlar yüzyıllık strateji yapan, sürekli taktik değiştiren ve kondisyon ile becerilerini geliştiren adamları kandırdığını zannetmekte, onların sömürü araçlarını gelişme ve kalkınma diye halkımıza sunabilmektedirler.

Yumuşama ayakları ile seçim kazanmak için küresel güçler ile beraber hareket etmeyi içine sindiren yeni CHP yönetiminin de bunlara entegre olması ile Yeni Anayasa adı ile bildiğimizin aksine yeni kafa kol taktiklerini ve ülkenin ne kadar boş gündemler ile meşgul edildiğini izlemeye devam edeceğiz gibi duruyor.
 

 

 

 

 


 Anahtar Kelimeler: DÜNYA DÜZENİ CUMHUR İTTİFAKI
  • Pazar 37.3 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli