ÖTV TAHSİL ETMEK SAKATLARI ZOR KOŞULLARA İTMEKTİR

ÖTV TAHSİL ETMEK SAKATLARI ZOR KOŞULLARA İTMEKTİR

Konfederasyon başkanı Yusuf Çelebi: Engelli bireyin vefatı halinde yakınlarından ÖTV tahsil etmek, enerjilerini ve zamanlarını engelli bireyin iyilik hali için sarf eden aileleri ekonomik olarak daha da zor koşullara itmektedir”

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu başkanı Yusuf Çelebi: Devletimizin güçlü bir devlet olduğunu ve bu güçlü yapısıyla engelli bireylerin haklarını koruma ve geliştirme konusunda örnek bir duruş sergilemesi gerektiğine inanıyoruz. AKP iktidarı süresince engellilere verilen haklar başlangıçta oldukça olumlu ve kolaylaştırıcı iken, son yıllarda bu hakların geri alınmaya başladığını üzülerek görmekteyiz.

Bu değişikliklerin, ÖTV muafiyetini istismar eden kişiler nedeniyle gündeme getirildiğini düşünmekteyiz. İstismar eden herkes elbette cezalandırılmalıdır. Ancak, istismar edenlerden kaynaklı olarak bütün engelli bireylere yönelik kısıtlamalar getirilmesi son derece yanlış olacaktır. Bu tür kısıtlamalar, gerçek ihtiyaç sahiplerinin hayatını zorlaştıracaktır.

Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ülkelerden biri olarak, bu sözleşme çerçevesinde engellilerle ilgili alınacak kararların, engelli bireylerin ve temsilcilerinin görüşleri alınarak oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Bu doğrultuda, bahse konu taslağın oluşturulması sürecinde Konfederasyonumuzun görüşlerinin alınması, toplumsal uyumun sağlanması açısından büyük önem arz etmektedir.

Ekonomik krizin nedeni engelliler değildir. Vergi gelirini arttırarak ekonomik krizi çözmek üzere gündeme getirilen tasarruf önlemlerine engellilerden başlamak, vicdan ve akıl dışı bir davranış olmakla birlikte sosyal devlet anlayışını da tahrip etmektedir. Bu girişim, Anayasamızın ve tarafı olduğumuz BM Engelli Hakları Sözleşmesinin amir hükümlerini ihlal etmektedir

Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza ve Milletvekillerimize sesleniyoruz. Anayasa ve uluslararası sözleşmelere uygun olmayan bu haksız ve hukuksuz girişime izin vermeyiniz. Aksi halde milyonlarca engelli ve ailesi, gasp edilen haklarını geri vermemek için mücadele edecektir.  • Pazar 37.3 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli