KRİZ BİRLEŞTİRDİ, ORTAK BİLDİRİ: VERGİDE ADALET, ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ!

KRİZ BİRLEŞTİRDİ, ORTAK BİLDİRİ: VERGİDE ADALET, ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ!

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak bildiri yayınlarak, işçilerin acil taleplerini kamuoyuna duyurdu. Ekonomik kriz dar gelirlinin belini her geçen gün daha da bükerken, asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılmamasına tepkiler büyüyor

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK ortak bildiri imzalayarak, adil vergi ve gelir paylaşımı çağrısı yaptı ve asgari ücrete zam talebinde bulundu. İşçi konfederasyonları, bu krizle mücadelenin ancak adil gelir dağılımı ve çalışan haklarının korunmasıyla mümkün olduğunu vurguladı.

Türk-İş'teki toplantıya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan katıldı.

"1- VERGİDE ADALET: Ücretliler için gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 110 bin TL olarak belirlenmiştir. 2002 yılında brüt asgari ücret asgari ücretin 17 katıydı. Günümüzde 5 katına kadar gerilemiştir. Yılda 1,5 aylık ücretini vergi olarak ödemektedir. İşçinin eline geçen net tutar azalmaktadır ve refahının düşmesine neden olmaktadır. Vergi sistemi gelir adaleti göz önünde bulundurularak yeniden tasarlanmalıdır.

2 - ENFLASYONLA MÜCADELE: Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK'in hesaplamalarına göre artırlıyor. Yaşanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.

3 - ASGARİ ÜCRET: Acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.

4 - KAMUDA ÜCRET FARKI: Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.

5 - en düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.

6 - SENDİKAL ÖRGÜTLENME: Sendikal örgütlenmenin önündeki hakların kaldırılması: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir.

7 - TAŞERON İŞÇİLER: 696 KHK'nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.

8 - KAMUDA TASARRUF: Tasarruuf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmasın. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.

9 - MESLEK HASTALIKLARI: İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.

10 – AYRIMCILIK: Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.

   • Pazar 38.4 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 40.3 ° / 28.5 ° Güneşli
  • Salı 41 ° / 27.6 ° Güneşli