TTB'den çok önemli Marmara açıklaması: "Hastalar sedyelerde bekletiliyor"

TTB

TTB, Marmara Bölgesi’nde hasta ve vefat sayılarının 4-5 kat arttığını, hastanelerdeki servis ile yoğun bakımların tam doluluğa ulaştığını bu nedenle bazı hastaların sedyelerde bekletildiğini aktardı.

 
Türk Tabipleri Birliği düzenlediği Marmara bölge toplantısından önemli ayrıntıları paylaştı. Tabip odaları Marmara bölge toplantısı, COVID-19 pandemisinde illerdeki güncel durum gündemiyle 28 Kasım 2020 Cumartesi günü çevrimiçi olarak düzenlendi.
 
Toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ile İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ tabip odalarının başkanları ve yöneticileri katıldı.
 
TTB’nin açıklamasında, Marmara bölgesindeki tüm illerde pandeminin hızla etkisini artırdığı, hasta ve vefat sayılarının bir ay öncesine göre 4-5 kat arttığı belirtilen toplantıda hastanelerdeki servis ve yoğun bakım yataklarının tam doluluk gösterdiği, bazı hastanelerde hastaların sedye üzerinde tutulduğu ve boş yer açılmasının beklendiği ifade edildi.
 
Hekimler ve sağlık çalışanları arasında pozitiflik oranının yükseldiğine ve yatış gereken durumlarda sağlık çalışanları için yatak bulmanın da zorlaştığına dikkat çekilen toplantıda pandeminin yönetilememesi sonucu sağlık ortamının çalışamaz duruma geldiği ve ortak bir açıklama yapmanın önemli olacağı dile getirildi.


  • Pazar 37.3 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli