Ortak Yaşamdan Ayrımcılık ve Hak İhlallerine Karşı Proje!

Ortak Yaşamdan Ayrımcılık ve Hak İhlallerine Karşı Proje!

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, "Pandemi Sürecinde Hak İhlalleri: Ayrıştırılan ve Yalnızlaştırılan Yaşlılar" başlığıyla yeni bir proje yürütüyoruz. Vakıf Başkanı Yusuf Doğan: Bu proje yaşlı ayrımcıl?

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Yaşlılara Uygulanan Ayrımcılık ve Hak İhlallerine Karşı Proje Yürütüyor! 
Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı Başkanı Yusuf Doğan,” Vakfımız salgın sürecinde yaşlı yurttaşların yaşadıkları sorunlar için geliştirdiği “ayrıştırılan ve yalnızlaştırılan yaşlılar projesi” ile farkındalık yaratmayı, sorunlara çözüm üretmeyi, bu konuda kamuoyu oluşturmayı ve hak ihlalleriyle istismara karşı baskı unsuru olmayı hedefliyor.

Vakıf, salgın sürecinde toplum nezdinde yaşlılar hakkında oluşturulan “gereksiz ve kırılgan” olduklarına dair algıyı değiştirmek için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yaşlıları ötekileştiren, değersiz ya da işe yaramaz gibi duyumsatan sürece “yaşlılar belleğimizdir, ayrımcılık, ihmal ve istismara hayır,” diye karşı çıkan çalışmalarla devam ediyor. Bu amaçla, vakıf tarafından hazırlanan videolarla, afiş ve el ilanı gibi görsellerle başta sosyal medya olmak üzere tüm alanlarda görünür olmak hedefleniyor.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, kuruluşundan bu yana başta yaşlı yurttaşlar olmak üzere, kadın, çocuk ve engellileri de içine alan ve kırılgan dörtlü diye nitelendirdiği grupların hak ihlalleri ve istismarına karşı çeşitli çalışmalar yürütüyordu. Yaşlı yurttaşlar için gerçekleştirdiği diğer çalışmalar yanında bu yıl salgın süreci ile birlikte yeni bir proje daha başlattı. Bu proje kapsamında tanınmış kişilere, uzmanlara ve sokaktaki yurttaşa salgın sürecinde 65 yaş ve üstü yurttaşların yaşadığı sorunlara dair sorular soruldu ve röportajlardan videolar üretildi ve sosyal medyada paylaşılıyor. Videoların yanı sıra afiş ve el ilanı gibi görsellerle de projenin görünürlüğü artırılmaya çalışılıyor.

Proje ile ilgili düşüncelerini açıklayan vakıf başkanı Yusuf Doğan, yaş almış yurttaşlara dair Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı olarak bugüne değin pek çok çalışma yürüttüklerini, her tür ayrımcılığa karşı duruş sergiledikleri gibi yaşa dayalı ayrımcılığa da karşı olduklarını ifade ettikten sonra yaşlılara karşı bir ayrımcılık söz konusu olacaksa pozitif ayrımcılık yapılmalı diyor.

Bu projeye aynı zamanda Bedri Baykam, Halil Ergün, Esin Koç, Vedat Sakman gibi sanatçılar; Tuba Aldeniz, Atila Bozkurt, Hilal Dokuzcan, Mahmut Atom Duruk, İhsan Eliaçık, Ercan Karakaş, Şahin Özdemir, İhsan Turnalar gibi akademisyenler, iş insanları ve uzmanlar destek veriyorlar. Projede, yaş ayrımına karşı durulması gerektiği, yaşlıların itibarsızlaştırıldığı, bu süreçte bilgilendirme eksikliğinin ve kirliliğinin yaşandığı ifade ediliyor.

Sokak röportajlarında yer alan yaşlı yurttaşların ise özellikle sokağa çıkma yasağının 65 yaş ve üstüne uygulanmasının ayrımcılık olduğunu söylemeleri dikkati çekiyor. Röportajlarda “eve hapsolma” vurgusunun sıklıkla yapıldığı görülüyor ve yaşlı yurttaşlar, virüs kadar “evden çıkamamanın” da ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı ifade ediyorlar. Yaşlı yurttaşların en çok vurguladıkları diğer bir konu ise salgının yakınlarıyla görüşememelerine ve yalnızlığa itilmelerine sebep oluşu. Röportajlarda, yakınlarıyla yalnızca dijital ortamda görüşebilmenin yalnızlaşma duygusuna çözüm olmadığı vurgulanıyor.

Vakfın “Pandemi Sürecinde Hak İhlalleri: Ayrıştırılan ve Yalnızlaştırılan Yaşlılar” projesi kapsamında videolar, el ilanı ve afişlerle yürüttüğü faaliyetler Kasım ayında da devam edecek. Video ve görsellere Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı’nın sosyal medyadaki youtube, facebook, twitter, instagram ve linkedin hesaplarından ulaşılabilir.

Ortak Yaşamı Geliştirme Vakfı, bütün canlıların birlikte yaşadığı ve yaşam hakkının olduğunu, dilin, dini inancın ya da mezhepsel farklılıkların, etnik kökenin, milliyetin ya da cinsiyetin hiç kimseye ayrıcalık sağlamadığını ve bir başkası için de ayrıcalık oluşturmadığını savunur. İnsan haklarından, emekten, barıştan ve özgürlüklerden yanadır. Bu ilkeleri içselleştirebilen, savunan ve bu doğrultuda kalıcı bir şeyler yapmak isteyen herkesi ve her kurumu kucaklar”

 

  • Pazar 37.3 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli
  • Pazartesi 37.9 ° / 26.4 ° Güneşli