KESK, 21 Aralık Grevi'ne hazırlanıyor

KESK, 21 Aralık Grevi

Grev hakkımızın yasal

 

 

 

 

 

www.7-24esenlerhaber.com

KESK, sendikal hak ve özgürlüklerin korunması ile insanca bir yaşam için 21 Aralık’taki greve çağrı yaptı
 


KESK üyesi kamu emekçileri, 21 Aralık’ta insanca bir yaşam için greve çıkmaya hazırlanıyor. AKP’nin tüm yalanlarına, baskılarına ve hak gasplarına karşı greve gidecek olan kamu emekçileri, 21 Aralık Grevi ile birlikte taleplerini de bir kez daha haykıracak.

Tüm konfederasyonlara ve tüm kamu emekçilerine çağrıda bulunan KESK, “Hiçbir şekilde sorumlusu olmadığı çarpık düzenin bedelini ödememek için, temel haklarımız için mücadeleyi yükseltmek ve 21 Aralık Grevi ile haklarımıza yapılan saldırılara karşı sessiz kalmayacağımızı gösterelim” açıklamasında bulundu.

KESK’in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
“* Grev hakkımızın yasal teminat altına alındığı bir Toplu Sözleşme düzeni için,
* Kamu hizmetlerinin ticarileştirilmesine son verilmesi için,
* “KHK Demokrasi ”sine son verilmesi için,
* Her türlü güvencesiz çalıştırmaya son verilerek tüm çalışanlara kadrolu iş güvencesi sağlanması için,
* Tüm çalışanlara insan onuruna yakışır bir ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için,
* Emekçilere dayatılan angarya ve zorunlu fazla mesaiye son verilmesi için,
* Temel ücretlerin artırılarak, eşit işe eşit ücretin gerçekten hayata geçirilmesi için,
* Ek ödemelerin tüm emekçiler için eşitlenerek emekliliğe yansıtılması için,
* Net asgari ücretin açlık sınırı olan 1.000 TL’ye çıkarılarak tüm ücret ve maaşlarda bu tutarın vergi kesintisi dışında bırakılması için,
* Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi, tutukluların serbest bırakılması için greve gidecek olan KESK, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumakla görevli her sendikanın, konfederasyonun yapması gereken, uluslararası sözleşme ve anlaşmaların yanı sıra Anayasa’nın bize tanıdığı hakkı kullanarak 21 Aralık’ta, en uzun gecede, en kısa günde, karanlığı en koyu, ışığın en az olduğu günde aydınlığı arttırmak için Grev yapacağız”

21 Aralık günü Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği (TMRT-DER), Devrimci Sağlık İş Sendikası (DEV SAĞLIK İŞ), Sağlık Hizmetleri Sınıfı Çalışanları Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUD), Tıbbi Laboratuvar Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (TÜM RAD-DER), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Hemşireler Derneği (THD), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Türkiye Diyetisyenler Derneği üyeleri de hizmet üretmeyecek.  • Pazar 38.4 ° / 25.6 ° Güneşli
  • Pazartesi 40.3 ° / 28.5 ° Güneşli
  • Salı 41 ° / 27.6 ° Güneşli