Flaş Haber :
Hava Durumu

Dal: Bayrampaşalıların haklarını sonuna kadar savunuyoruz!

13 Mayıs 2022
0 Haber Yorum
CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Hasan Mutlu ve Belediye Meclis Üyeleri, Basın Yolu İle Kamuoyunu Bilgilendirme Toplantısını İlçe Merkezinde Gerçekleştirdi. CHP Bayrampaşa meclis üyelerinden Gökhan Dal: Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa temsilcileri olarak, Bayrampaşalıların haklarını imkanlar dahilinde en iyi şekilde savunuyoruz, açıkladığımız bu denetim bulgularının günü geldiğinde Bayrampaşalılar tarafından hatırlanacağına yönelik kuşkumuz olmadığını belirtiyoruz” dedi ve basına uzun bir sunum yaptı.

CHP Bayrampaşa meclis üyesi Gökhan Dal, Belediye çalışmalarını halkın yararına olacak şekilde doğru ve ilkeli yaptıklarını,  AKP’li meclis üyelerini ise yanlış yapılan uygulamalarda uyarmalarına rağmen yanlışlara devam ettiklerini söyledi.
İBB Meclis Üyesi Gökhan Dal, basına yaptığı sunumda, seçildikleri günden bugüne yapmış oldukları faaliyetleri bir bir anlattı. Özellikle ihalelerin şeffaf olmadığını söyleyen Dal, AKP’li Bayrampaşa Belediyesinin yaptığı yanlış uygulamaları ve kimlere ihaleleri peşkeş çektiklerini basınla paylaştı. 

İBB Meclis Üyesi Gökhan Dal, Bildiğiniz gibi 2021 yılı denetimine ilişkin görüşlerimizi 08 Nisan günü belediye meclisimizde yaptığımız toplantı ile ifade ettik. Bize göre makul olmadığını düşündüğümüz tespitlerimizden tek tek detaylı olarak bahsettik.

“İHALELERDE KIRIM MİKTARLARININ YETERLİ DÜZEYDE YAPILMIYOR!”
Bu tespitler arasında 2019 ve 2020 yılı denetimlerinde elde etmiş olduğumuz denetim bulguları ile benzerlikler olan birçok denetim bulgusunu gözlemlediğimiz gibi,  bunlardan farklı olan yeni denetim bulgularına da şahitlik ettiğimizi belirtmek isteriz. Öteden beri ifade ettiğimiz ihalelere verilen tekliflerin yetersizliğinin yine 2021 yılında da devam ettiğini görmüş bulunmaktayız. İdarenin yaptığı ihalelere yine aynı şekilde az sayıda firmanın katıldığını görmekteyiz.  Bununla birlikte verdiğimiz birçok örnekte kırım miktarlarının yeterli düzeyde olmadığı görülmüştür.

Rekabet ortamının 2021 yılında da ihalelerde yeteri kadar sağlanamadığı açıktır. İdarenin bu durumu,  çok daha fazla firmayı  ihalelere  davet   ederek  aşması  mümkündür. Ancak, idarenin bunu pek tercih etmediğini de görmüş bulunmaktayız. İhaleler açık dahi olsa, rekabeti arttırmak adına firmalar ihalelere davet edilmelidir. Pazarlık usulü ihalelere baktığımızda da,  durumun çok fazla değişmediğini görmüş bulunmaktayız. Pazarlık usulü ihaleler, idarenin kendisinin teklif istediği ihaleler olmasına rağmen,  idarenin ihalede sadece iki teklif ile ihaleleri gerçekleştirdiğine,  yine bu dönemde de şahit olduk.


“TEKLİF VEREN FİRMALARIN ORTAKLARI BİRBİRİ İLE İLİŞKİLİ”
Doğrudan alımlara baktığımızda,  önceki dönemlerde yanlışlığını ısrarla ifade ettiğimiz bölünerek yapılan işlemlere,  2021 yılı içerisinde de devam edildiğini görmüş bulunmaktayız. Bununla birlikte yine maalesef iktidar partisi ilçe yöneticilerinin, gerek doğrudan alım yolu ile gerekse açık ihale yolu ile defatle belediyemize mal ve hizmet satışı yaptığına şahitlik etmiş bulunmaktayız. Ayrıca bazı doğrudan alımlarda teklif veren firmaların,  aynı adreslerde yer alan firmalar olduğunu meclis konuşmamızda ifade ettik ve kendilerini “yanlış yapıyorsun” diye uyardık. Yine teklif veren bazı firmaların ortaklarının birbiri ile ilişkili olduğunu da görmüş bulunmaktayız.
Fen işleri müdürlüğümüzde  dikkatimizi  çeken  iş  artışları  ve  fiyat farklarının  ihale  maliyetlerini  ne  denli  etkilediğinden  bahsederken aslında  söz  konusu  durumun  planlama  noktasındaki  hataların sonucu  olduğunu  ifade  ettik.

Sosyal işler müdürlüğü ile ilgili olarak,  ekonomik koşullardaki zorlukların müdürlük bütçesine olumsuz olarak yansıdığını, yapılan yardımların önceki dönemlerle mukayese edildiğinde,  yetersiz kaldığını örneklerle açıkladık. Ulaşım  işleri  müdürlüğümüzde  araç  yakıt  giderlerinin  1.000.000 litre  altına  düşmediğini,  akaryakıt  fiyatlarına  sürekli  olarak  ardı arkası kesilmeden gelen zamlar düşünüldüğünde,  tasarrufun öneminin  her  geçen  gün  daha  da  artacağını  ifade  ettik.

Veteriner işleri müdürlüğümüz için yapılan ihalede fiyat karşılaştırma  tutanaklarındaki  fiyat  ortalamaları  ile  gerçekleşen ihale  bedeli  arasındaki  farklılıkları  detaylı  olarak  ortaya  koyduk. İşletme iştirak  müdürlüğümüz  için  bir  çok  işin  birleştirilerek,  torba  misali  yapılan  ihalelerin  fayda  sağlamaktan  uzak  olduğunu, bunun yerine uzmanlık alanları dikkate alınarak bazı ihalelerin bölünmesinin,  hem  ekonomik  hem  de  teknik  açıdan  daha  faydalı olacağını  detayları  ile  anlatmaya  çalıştık. Bununla birlikte teknik yeterlilik isteyen bazı ihalelerde, ihale şartnamesinde teknik yeterlilik şartının aranmadığını gördük.
Ayrıca belediyemiz,  adres  yerinin  nerede  olduğu  dahi  tam  belli olmayan  bir  firmadan;  açık  ihale,  pazarlık  usulü  ihale  ve doğrudan  temin  yolu  ile  toplamda  1.670.680 TL + Kdv  tutarında mal  ve  hizmet  alımı  gerçekleştirilmiştir.

Basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, fiyat karşılaştırma tutanaklarında fiyat alınan firmaların  ihalelere  davet  edildiğini  gördük. Bu durumda fiyat tespitinin  sağlıklı  olarak  yapılamayacağını,  ihaleye  davet  edilen firma  ile  fiyat  alınan  firmaların  aynı  olmaması  gerektiğini  ifade ettik. Kültür  işleri  müdürlüğümüzde,  2021  yılı  için  Baygem  hedeflerinin tutmadığını,  planlanan  öğrenci  sayısına  kıyasla  fiilen  eğitim  gören  öğrenci  sayısının  çok  düşük  kaldığını  ve  bu  durumun  rantabıl olmadığını  detaylı  olarak  açıkladık.

Kaldı ki 2021 yılı bütçesi meclisten geçerken,  bu konuda da uyarılarda bulunmuştuk.  Böylelikle sonucun bizi haklı çıkardığını, bir kez daha görmüş olduk. Yine Kültür müdürlüğü için, destek hizmetleri müdürlüğünün yaptığı bir doğrudan hizmet alımında,  hizmet gerçekleştikten sonra alımın yapıldığını tespit ettik. Bu gibi durumların,  ilgili hizmet alımının kimden yapılacağının doğrudan alım yapılmadan belli olduğuna yönelik,  zaten var olan şüphelerimizin bariz kanıtı olduğunu ifade etmek isteriz.
Emlak  istimlak  müdürlüğümüzü  incelerken,  belediyemizin  kiraya verdiği  gayrimenkuller  için,  tahsil  edemediği  kümülatif  alacaklara ilişkin  bir  bilgi  verilmediğinin  de,  altını  çizmek  isteriz. Belediyemizin kimlerden ne kadar  kira  alacağı  vardır? Uzun zamandır   tahsil   edilemeyen   kiralar   için   hukuki   takip  başlatılmış   mıdır? Neden  bu  bilgilerin  denetim   komisyonu  ile  paylaşılmasından imtina   edilmektedir?

BUNLAR BAYRAMPAŞA' NIN CEVAP BEKLEYEN ÖNEMLİ SORULARDIR.
İktidar  partisinin  bulunduğu  binada  6.  katın  kirasının  belediyemiz tarafından  ödendiği  görülmüştür. Bu  kat  Sosyal  Hizmetler  Müdürlüğüne  tahsis  edilmiş olsa da,  iktidar  partisi  tarafından  kullanıldığı  da  bilinmektedir.  Ayrıca  ilgili  binaya  dışarıdan  bakıldığında  da  iktidar  partisinin  tabelasının  6. katı  da  kapsadığı  görülmektedir. Kamu  kurumu  olan  bir  yerde  hiç  bir  parti  amblemi,  tabelası bulunamaz. Belediyemizin  imkanları  hiç  bir  kişi,  hizip  ya  da  siyasi  maksatlı menfaatler   için  kullanılmamalıdır. Bu  imkanlar,  ilçemizde  bulunan  285.000  vatandaşımızın  ortak menfaatleri  doğrultusunda  kullanılmalıdır.

BELEDİYEMİZİN  MALİ  DURUMUNA  BAKTIĞIMIZDA;
Bilançoda  KVYK  ve  UVYK  borç  toplamın  340.923.133 TL olarak  2021  yılını  tamamladığını  görmekteyiz. Bu borçlar  içerisinde  vergi,  sgk  ve  diğer  yükümlülükler  borç toplamının  da  52.665.616 TL  ye  ulaştığı  tespit  edilmiştir. Bununla  birlikte  belediyemize  açılan  hukuki  davalar  neticesinde, 52.339.000 TL  civarı  belirlenmiş  tazminat  riski  olduğunu  ve  bu riskin  bilançoda  yer  almadığını  da  ayrıca  belirtmek  isteriz.
2021  Yılı  gider  gerçekleşmesinin  238.945.866 TL, gelir gerçekleşmesinin  ise  259.985.213 TL  olduğunu  görmekteyiz.
Gelir  ve  gider  karşılaştırması  yapılırken,  bu  gelir  gerçekleşmesinin  içerisinde  önceki  dönemde  tahakkuk eden,  fakat  tahsilinin  2021  yılında  yapılan  vergi  gelirleri  olduğu  da  unutulmamalıdır.
Gerek  gelir  yönünden  gerekse  gider  yönünden  bütçeye  kalem kalem  bakıldığında,  oldukça  büyük  sapmalar  olduğu,  bu  sapmalara  yönelik  tutarsal  bilginin  detaylarını  istememize  rağmen,  tarafımıza bu  bilginin  verilmediğinin  ve  sapma  sebeplerinin  denetim  raporuna  yazılmadığının  halkımız  tarafından  bilinmesini  isteriz.
Meclis  konuşmalarımızda  örneklerle,  ihale  numaralarını  tutanaklara  geçirerek  anlattığımız  bu  hususları  Bayrampaşalı görmektedir.
Şüphesiz   Bayrampaşalılar   feraset   sahibidir.
Sabırla,  dikkatle  ve  itidalle  vermiş  olduğumuz  bilgileri gözlemlemektedirler.
Ziyaret  ettiğimiz  derneklerde,  lokallerde  bu  konular  konuşulmakta,  hatta  vatandaş  caddede  ve  sokakta  gördüğü  yerde bizlere  detaylı  olarak  bu  konular  hakkında  sorular  sormaktadır.
Bayrampaşa'da  iktidarın,  yapılan  bu  vahim  hataları  basit  ve  küçük görerek,  her  ne  olursa  olsun  sonuca  etkisinin  kısıtlı  olacağını düşünmesi,  aslında  sistemin  şeffaflığa  ve  yönetsel  hesap verebilirliğe  ne  kadar  muhtaç  olduğunun  en  açık  göstergesidir.
Cumhuriyet Halk Partisi Bayrampaşa temsilcileri olarak, Bayrampaşalıların haklarını imkanlar dahilinde en iyi şekilde savunmaya çalışırken, açıkladığımız bu denetim bulgularının günü geldiğinde Bayrampaşalılar tarafından hatırlanacağına yönelik kuşkumuz olmadığını belirtiyor”


 

Yorumlar(0)
Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*

E-posta*
(E-posta adresiniz sitede görünmez)

Yorumunuz*(Yukarıdaki güvenlik kodunu giriniz)
Yazarlar Yazarlar
Son YorumlarSon Yorumlar
AnketAnketLig FikstürüLig Fikstürü

Bu sitede yayınlanan içerik izinsiz veya kaynak gösterilmeden kullanılamaz.