SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > YEREL

Marmara'yı Büyük Felaket Bekliyor...DEPREM...
16 Ağustos 2018
Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen yağışlarda binaların yıkılması, istinat duvarlarının çökmesi “depreme hazır mıyız” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Geçen 19 yılda depreme yönelik sayısız çalışma yapıldı ancak uzmanlar İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığına ve seçim öncesi uygulamaya sokulan imar affıyla da tehlikenin artacağına dikkat çekiyor.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Marmara'yı  Büyük Felaket Bekliyor...DEPREM...
Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen yağışlarda binaların yıkılması, istinat duvarlarının çökmesi “depreme hazır mıyız” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Geçen 19 yılda depreme yönelik sayısız çalışma yapıldı ancak uzmanlar İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığına ve seçim öncesi uygulamaya sokulan imar affıyla da tehlikenin artacağına dikkat çekiyor. Biz de bu yazı dizisinde büyük bir depremle yüz yüze olan İstanbul’un ve bizlerin afetlere ne kadar hazır olduğunu masaya yatırdık.

CUMHURİYET SORDU, UZMANLAR YANITLADI
1 -Büyük deprem yaklaştı mı? İstanbul’daki hasar ne boyutta olacak? 
2 -Çarpık yapılaşma ve imar affı ortadayken  İstanbul’u ne bekliyor?
3-Depreme hazır olmak için birey ve devlet olarak ne yapılmalı?
4- İstanbul yeşilini yitirdi.  Her yeşil alan toplanma alanı olabilir mi?
CHP eski İstanbul Milletvekili PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN Deprem planı rafta duruyor.
1. 1999 depreminden sonra İstanbul’un deprem tehlikesi ve deprem kayıpları için çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış ve deprem tehlike boyutu tescillenmiştir. Önümüzdeki 25 yılda 7.0 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65’e varmıştır. Tehlike her yıl daha da artmaktadır. Ancak garip bir şekilde hâlâ İstanbul’un nüfusunu ve yatırımlarını artıracak projeler üretilmekte, beklenenin tam tersine risk azaltılacağı yerde daha da artırılmaktadır. Bu anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir yönetim tarzı değildir.
En son 2009’da revize edildi
2. İstanbul deprem kökenli kayıp risklerinin tespiti ve bu riskleri azaltma stratejilerini belirlemek için birçok bilimsel çalışma yapılmış, İstanbul Deprem Ana (Master) Planı oluşturulmuş ancak uygulanmamıştır. İstanbul için olası büyük deprem kayıpları senaryoları en son 2009’da revize edilmiştir. İstanbul için yapılan tahminlere göre toplam 3 bin 500 ile 5 bin bina göçecektir. 20 bin ile 30 bin binanın ağır, 90 bin ile 110 bin binanın orta hasar göreceği tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle 113 bin 500 ile 140 bin bina kullanılmaz duruma gelecektir. Yapısal hasar kaynaklı mali kayıpların 26 milyar lira, toplam mali kayıpların ise 80-100 milyar lira civarında olacağı anlaşılmaktadır (2009 yılı için). Can kaybı tahminleri 15 bin ile 35 bin arasında değişmektedir. En az 1.5 milyon kişi barınma isteyecektir. Bu sonuçlar İstanbul’un 2009 yılındaki durumuna göredir. Sonuçların 2018 yılına göre revize edilmesi gerekir.

Çözüm öncelikle İstanbul’un nüfus artışının durdurulması, yıkılma ve ağır hasar alacak binaların acilen güçlendirilmesi, güçlendirilemeyenlerin yıkılması, orta ve uzun vadede çağdaş yaklaşım ve anlayışla toplu kentsel dönüşümü gerçekleştirmektir. İmar barışı olarak tanıtılan kanun maddeleri bugüne kadar yerleşme ve şehirleşme sürecinde yapılan hataların ve yönetimlerin beceriksizliklerin halı altına süpürülmesidir. Yapı üretim sürecindeki eksiklikler, ülkemizdeki kentleşme ile ilgili yanlış politikalar, afete hazırlık konusu, ilgili mevzuatlardaki yetersizlikler ve hatalar sürerken, çağdışı kalmış bir imar kanununa ekler yaparak ülkemizde sağlıklı, yaşanabilir, güvenli yerleşmeler yaratılamaz. Böyle aflar, barışlar sürer gider.
3. İstanbul’u depreme hazırlayacak, planlı ve güvenli bir şehir olmasını hedefleyen İstanbul Deprem (Ana) Master Planı ve İstanbul Çevre Düzeni Planı önerileri ıskalanmış ve rafta beklemektedir. Şehir bu değerli raporlardaki önerilerle alakası olmayan biçimde ve riskleri arttıracak şekilde büyümektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının bu raporlarda gösterilen yol, yöntem ve stratejileri dikkate almamıştır.
2012 yılında çıkarılan ve zaten yetersiz bir hukuki metin olan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa” uygulamaları amacından sapmıştır. Dönüşüm işleri, kentsel tasarım planları olmayan, afet riskleri yüksek alanların göz ardı edildiği, en sorunlu sahil ve dere yataklarının dahi rant için imara açıldığı gayrimenkul geliştirme projelerine dönüşen müteahhitlik işi kimliği kazanmıştır. Plansız ve denetimsiz şekilde büyütülen bu kadim şehir için bugünlerde duyduğumuz cümlelerden biri “İstanbul’a ihanet ettik” cümlesidir.
Ulusal ve yerel bazda çağdaş bir afet yönetim düzenini oluşturmada atalet sürüyorken, riskleri azaltacak sakınım planı ıskalanıyorken parçacı yaklaşımlarla afet risklerini azaltma çabaları ile başta deprem olmak üzere olası afet risklerini azaltabilir miyiz? İnşaat ve yatırım yığılmaları yaparak yarattıkları cazibeyle nüfus patlaması yaşattıkları Marmara bölgesinde ve İstanbul’da depremden korkan kimdir acaba?
HER MAHALLEDE AÇIK ALAN OLMALI
4. Şehrin merkezi alanlarındaki veya mahalle içlerindeki birçok yeşil alan deprem toplanma alanları olarak tasarlanacak yerde rant hırsıyla çoğu imara açılarak yapılaşmıştır. İstanbul gibi yoğun yapılaşma ve yoğun nüfus barındıran yerlerde mahallelerden uzak toplanma (tahliye) alanları yapmanın çok faydası olmayacaktır. Çözüm, her mahallede açık alanlar yaratıp bu alanların afet sonrası ihtiyaçları giderecek altyapı ve donanımının maksimum şekilde hazırlanmasıdır. Bu alanlar normal zamanlarda yeşil alan, rekreasyon alanı olarak kullanılabilir. Büyük depremden sonra yüzde 65’i tıkanacak yollardan insanları uzaklara tahliye edemezsiniz.

İnandırıcı girişimler yapılmıyor
Mevcut imar ve afet mevzuatı ve kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde Türkiye’nin, özellikle uluslararası imar ve afet politikasını anladığı, mevcut mevzuatı geliştirdiği ve risk azaltma hedeflerine ulaşmak için inandırıcı girişimlerde bulunduğu söylenemez. Afet mevzuatının taranarak çelişen konuların giderilmesi, sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerden arındırılarak, çağdaş, ekonomik ve katılımcı bir yönetim düzeni sağlanmalıdır. 1985 tarihli İmar Yasası ile yol alınamaz. 

PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU: Büyük kıyameti yaşayacağız 
1.Marmara Bölgesinde her an deprem olabilir. Bunun için bulutlara ya da karıncalara bakarak deprem tahmini yapmaya da gerek yok. 7.2 üzeri büyük bir depremde büyük acılar, kayıplar ve kaos beklememiz gerek. 20 milyona dayanmış büyük bir şehirde herkese kısa bir sürede ulaşmak mümkün olamayacaktır... 16. yüzyılda İstanbul’da olan deprem “küçük kıyamet” olarak adlandırılmıştı. Bugün İstanbul’da büyük bir deprem olursa etkilenecek nüfus ve bina sayısına bakıldığında “büyük kıyameti” yaşayacağımız kesin. Hasarın boyutuna yönelik ve giderek daha iyimser rakamlara sahip senaryolar yayımlıyoruz ama depremin bu senaryolardan haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Bu nedenle en kötü senaryoya karşı ve daha kapsamlı hazırlanmayı esas almalıyız.
Seferberlik başlatılabilirdi
2. İstanbul’da pek çok okul, hastane, köprü ve viyadük vb. kamu binası ya yıkılarak yeniden yapıldı ya da güçlendirildi. İmar affıyla kayıt altına alınan yapılar da dahil olmak üzere fakir ve orta gelirli kesimin oturduğu konutlar büyük ölçüde kentsel dönüşüm, güçlendirme gibi çalışmaların dışında kaldı. Mühendislik hizmeti görmemiş meskenler içindekilerle beraber depremde yıkılmayı bekliyor. Halbuki afet sonrası kalıcı konutlar için sağlanan pek çok kolaylık afet öncesi de verilebilir, ulusal bir seferberlik başlatılabilirdi.
Halk paydaş olarak görülmeli
3. Bütün İstanbullular depreme hazır olunca İstanbul ancak depreme hazır olacak diyebiliriz. Uzay üssü gibi afet yönetim merkezleri kurmak yerine toplum tabanlı afet yönetimi seferberliği başlatmalıyız. Deprem öncesinde tüm binalarımız sağlam olacak, eşya ve teçhizatlar sabitlenecek, aileler dahil afet planlarımız ve sigortamız olacak. Depremle beraber herkes pencereden filan atlamadan bulunduğu yere göre çök-kapan-tutun hareketini yapacak. Deprem durduğunda basit ilk yardımı yapabilecek ve yangınları söndürebilecek. Sonra da konu komşu hem kendini hem de yardım ettiğine zarar vermeden çevresine müdahale edecek. Devletin de toplumun bütün bunları yapabilmesi için gerekli her türlü eğitimi ve liderliği yapması şart.

Halkı paydaş olarak görmeyen hiçbir devlet büyük afetlerle baş edemez.
4. Olası bir depremde yeşil alanlar sahra hastanesi, yaralı toplama, triaj ve tahliye merkezi olarak kullanılabilir. Ayrıca binası hasarlı olsun olmasın binalara güvenini kaybeden travma geçirmiş insanların binalardan uzakta bir yere durup bekleyeceği yerler olarak işlev görebilirler.  Yeşil alanlar kendi başına deprem sonrası toplanma alanı olamaz. Soğuk ve sıcak, güneşli ve yağışlı havalarda insanların açık alanlarda korumasız bir şekilde günlerce durması mümkün değildir. En azından bu alanlarda barınma, su, yemek pişirme, tuvalet gibi en temel ihtiyaçları da sağlamak için gerekli altyapı bulunması gerekir. Gerekli altyapısı olmayan yeşil alanlar deprem sonrasında toplanmadan daha çok zorunlu bir bekleme alanı olur. Afetlerde esas toplanma alanı sağlam okullar, spor salonları, vb’dir. Bu tür kamu binalarının gerçek anlamda sağlam yapılması birincil önceliğimiz olmalı. 
Güvenlik ve kalkınma için tehdit
Afet yönetiminde önemli olan afet olmadan önce afet riskini yönetilebilir seviyeye indirmektir. Son bir senaryoya göre İstanbul’da 34 bin ağır hasarlı bina olması bekleniyor. Örneğin her bir bina için yani yirmişer kişilik 34 bin adet (20x34000) arama kurtarma ekibi kurmak mümkün değil. Bu ekiplerin ulaşacağı az sayıdaki binada olan ölümler ve sakatlanmalar da geri getirilemez. Türkiye’nin gayri safi hasılasının da üçte birinin yok olma tehlikesi, olası depremin ülkemiz için aslında büyük bir güvenlik ve kalkınma problemi olduğunu göstermektedir.
‘Erken uyarı sistemi kurduk’
Fay hattı üzerine kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit edebilen “7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması” geliştirildiği açıklandı. 7TP Bilişim tarafından geliştirilen proje dün Etiler’de düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. 7TP Bilişim firmasının kurucusu Alper Göknar, Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara’ya kıyısında olan yaklaşık 200 km’lik hattı boyunca en yüksek riskli bölgelerde hassas ve gelişmiş P-Dalgası algılama sensör istasyonları kurduklarını anlattı. Göknar, “Bir depremde, önce sesten 20 kat hızla ilerleyen ve P-dalgası olarak adlandırılan öncül yüzey dalgası yayılıyor. Ardından yer yüzeyinde dalgalanma yaratarak ilerleyen yıkıcı S-dalgası geliyor. İşte fay hatlarına kurduğumuz istasyonlardaki sensörler, öncül P-dalgasını algılayıp, milisaniyeler içinde analiz ediyor ve merkezi sunuculara iletiyor” dedi. Uygulama, Marmara Depreminin 19. yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin anasına yarın gece 03.01 itibarıyla indirilebilecek.
AFAD'dan korkunç senaryo: İstanbul'da 30 bin ölü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından düzenlenen “İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı” başladı. Çalıştayda bir konuşma yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, AFAD’ın İstanbul için hazırladığı depremle ilgili acil durum senaryosunu anlattı.
Nurlu, “Yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul’da Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız ağır yaralı olacak... 44 bin 802 binamız yıkılacak. Açıkta kalacak insan sayısı 2 milyon 374 bin. Biz en kötüye göre hazırlıyoruz. Bunlar İstanbul için verdiğim değerler. Marmara Bölgesi’nde olacağı için genelde 28 bin, 30 bine yakın bir can kaybımız söz konusu” diye konuştu.  
Depremin şiddeti 7.7 olabilir
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da “Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri, gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7’den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabileceğidir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7’ye bile varabilir. Marmara’daki deprem sorunu bir milli güvenlik sorunu gibi ele alınmalıdır.
Yalova hazır değil: Toplanacak alan bile yok  / FARUK KIRTAY
Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam, Yalova’nın depreme hazır olmadığını ve olası bir depremde İstanbul kadar zarar göreceğini söyledi. Karaçam, “İstanbul Depremi’ne nüfusundan dolayı İstanbul Depremi deniliyor ama ana fay Yalova’ya daha yakın. Yalova esasında riskin ortasında. Yeni olabilecek bir deprem Yalova’yı İstanbul kadar etkileyecek” dedi. Yalova’da depremde toplanma alanlarının olmadığını söyleyen Karaçam, “Halkın toplanacağı alanlar kâğıt üzerinde belirlenmiş, ama altyapıları yok. Çoğu kimse de yerini bilmiyor; bir tabelası bile yok” diye konuştu. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YEREL Haberleri

Başlık Tarih
 
Müftü Şekerci: Dua Okuma Teklifini Kabul Etmedim 22 Ocak 2019
CHP Selfie’cileri İmamoğlu’nun Posterini Bulamamış20 Ocak 2019
SAADET ESENLER ADAYINI AÇIKLADI!20 Ocak 2019
Müftü Şekerci’ye Büyük Saygısızlık... 20 Ocak 2019
Siyasiler (CHP Hariç) Saka’nın Mevlidinde Yan Yana 20 Ocak 2019
Esenler’in Bağımsız Adayından İddialı Vaatler!20 Ocak 2019
Esenler’de Alevi Canlar Cemevi Sözünü Aldı 18 Ocak 2019
Göksu’nun EKM’de Yemekli STK Toplantısı 18 Ocak 2019
Çatalca’da Binlerce Hayali Seçmen!17 Ocak 2019
“KRİZE KARŞI BİRLİK” İGDAŞ Önünde Eylem Yaptı 17 Ocak 2019
Birlikte Kazanacağız-Esenler Kazanacak16 Ocak 2019
CHP GRUBU “GAZETECİ METİN GÖKTEPE” İSMİNİ ÖNERDİ16 Ocak 2019
Oda Başkanı Hesap Vermesin – Hesap Sorsun 16 Ocak 2019
Saka’nın Cenazesinde Siyasiler Ayni Safta15 Ocak 2019
İstanbul ve İlçelerinin En Çalışkanı…Ütebay!!!13 Ocak 2019
AKP İstanbulluları Hemşeri Olarak Değil Müşteri Olarak Görüyor 12 Ocak 2019
Vali Yerlikaya Ve Göksu’dan Eğitime Destek Sözü 12 Ocak 2019
CHP’li Şahin AKP’nin Hizmetindedir - İşbirlikçidir11 Ocak 2019
Esenler Meclisi Bugüne Kadar Yapılmayanı Yaptı10 Ocak 2019
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’müz kutlu olsun09 Ocak 2019
Göktepe'yi Katledilişinin 23. Yılında Andık08 Ocak 2019
Kılıç: CHP Esenler’de İvme Kaybediyor- İstifalar Peş Peşe 07 Ocak 2019
Esenler Belediye Meclisi Göktepe’yi ve Sarıkamış’ı Unutmadı07 Ocak 2019
Mustafa Kaplan Bayrak Açtı-Bağımsızlığını İlan Etti 06 Ocak 2019
Şahin: Seçimler En Çok Esnafımızı İlgilendiriyor05 Ocak 2019
Racon Kenan Kalbine Yenik Düştü03 Ocak 2019
CHP İlçe Başkanı Dincilerden, Gericilerden Esinleniyor01 Ocak 2019
Esenler Yeni Yılı Hoş Karşılamadı31 Aralık 2018
CHP’de 18’de-19’da Devşirmelerin Yılı Olacak 31 Aralık 2018
AKP’nin Esenler Belediye Başkan Adayı Göksu 28 Aralık 2018
CHP Meclis Üyelerinin Yeni Yıl Mesajı28 Aralık 2018
Elektrik Faturaları Çileden Çıkardı27 Aralık 2018
CHP’nin Esenler Belediye Başkan Adayı Belli Oldu 26 Aralık 2018
İSMET İNÖNÜ’YÜ SAYGIYLA ANIYORUZ…25 Aralık 2018
Esenler Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarının Kardeşinin Ölümü Kahretti…25 Aralık 2018
CHP’li Ütebay Bu Yeri Neden Mahkemeye Taşımıyor24 Aralık 2018
Kahveci Tekrar Esenler Rizeliler Derneği Başkanı23 Aralık 2018
Belli “Genç Kılavuzda” Gençlik Projelerini Anlattı22 Aralık 2018
Kaplan: Esenler’in İlk ve Tek Bağımsız Adayı 22 Aralık 2018
17-25 Aralık “YOLSUZLUK VE RÜŞVET” 21 Aralık 2018
(ANAP) Kökenli Ekrem İmamoğlu CHP’yi Uçurur19 Aralık 2018
CHP’liler “Maraş, İnsanlığın Utancıdır”19 Aralık 2018
Tokat’lıların Kütüphane projesi dernekleşiyor19 Aralık 2018
CHP Esenler Kan Kaybına Devam Ediyor 17 Aralık 2018
Trabzonlu İş Adamı Onur Ayar’dan Adaylık Kahvaltısı 16 Aralık 2018
Esenler’deki bir okulda iğrenç olay! 12 Aralık 2018
Esenler’de Eğitim Karma Karışık - Öğrencilerimizin Geleceği Karanlık10 Aralık 2018
Esenler’in Pazar Fiyatları Cep Yakıyor10 Aralık 2018
Ertaş, Esenler’de vefatının 34. yılında anıldı10 Aralık 2018
Ayar MHP Esenler Meclis Üyesi Aday Adayı08 Aralık 2018
Esenler Meclisinde Kıyamet Koptu…07 Aralık 2018
Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi Eğitimin Yıldızı05 Aralık 2018
Kılıç: Esenler’de Eğitim Camiasının Yanlışlarını Meclise Taşıdı 04 Aralık 2018
CHP’li Şahin- Ütebay- Örüklü = Yanlış Üçlü04 Aralık 2018
Baş: Çok İlçe Başkanları Gördük, Ama Böylesini Hiç Görmedik03 Aralık 2018
Kaymakam Karataş Engellilerle Yürüdü…03 Aralık 2018
Esenler’de Dünya Engelliler Günü kutlandı03 Aralık 2018
GAZETEMİZDE YER ALAN HABER’DEN DOLAYI NİHAT YEŞİLYURT’DAN AÇIKLAMA29 Kasım 2018
Esenler’in Solcularından CHP’ye: Ciddiye Alırsalar Birlikte Oluruz26 Kasım 2018
Esnaf Odası Başkanı Şahin’e MHP’den Ziyaret23 Kasım 2018
CHP’Lİ KILIÇ’IN ve USTA’NIN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI23 Kasım 2018
Esenler’de Parayı verirsen Eğitim Alırsın16 Kasım 2018
Esenler’in Sevilen İşadamı Haydar Dibi Korkuttu15 Kasım 2018
CHP'nin Ahlaksız Vekiline Büyük Kınama15 Kasım 2018
Hayırsever Yavuz Selim Muhtarı15 Kasım 2018
Göksu Önce Muhtarı Sonra Gazeteciyi Fırçaladı14 Kasım 2018
Ütebay’a Keşan’dan Yazılı Metin Gelmeyince Pot Kırdı13 Kasım 2018
AKP Esenler’de Göksu- Sirkeci Karşı Karşıya12 Kasım 2018
Batı Trakya Balkan ve Rumeli Derneği Ata’yı Andı10 Kasım 2018
ESENLER ATATÜRK’Ü ANDI10 Kasım 2018
Ütebay Düzene Boyun Eğdi, CHP’yi Rezil Etti…10 Kasım 2018
CHP Esenler İlçe Başkanı ve Eşi 544’e Müdahil Olamadı…09 Kasım 2018
Başkan Göksu Yavaş’a Kürsü Hakkı Tanımadı 09 Kasım 2018
Batman Valisi Hulusi Şahin, Karşılama Töreni İstemedi09 Kasım 2018
Esenlerin Devrimci Yurtseverleri, Usta ve Kılıç Ata’yı Andı 09 Kasım 2018
CHP’li Şahin, AKP’lilerle “CEMAATÇE” İşbirliği Yaptı 09 Kasım 2018
Esenler’deki Okullarda "Kaynak Kitap" Vurgunu07 Kasım 2018
Gezi Şehidi Ali İsmail Korkmaz Gambiya’da Yaşıyor07 Kasım 2018
Yıldız İşletme Kulübü “JUST IN CASE” etkinliği başladı…06 Kasım 2018
Esenler’in Yeni Kaymakamı Adil Karataş06 Kasım 2018
AKP'li Arnavutköy Belediyesi’nin Organize İşleri04 Kasım 2018
Esenler'de 29 Ekim Coşkuyla Kutlandı31 Ekim 2018
Veda Yemeğinde ESDEF Yok Sayıldı01 Kasım 2018
VALİ ŞAHİN ESENLER’E VEDA ETTİ01 Kasım 2018
İYİ PARTİ 1. YILINI KUTLADI31 Ekim 2018
Devrimci Gazeteci İsmail Kadı Vefat Etti28 Ekim 2018
Özkan “son söz genel merkezin” 27 Ekim 2018
Şahin: CHP İlçe Başkanı Rüya Görüyor27 Ekim 2018
Gülden: Ben Adayım, Sağcı Aday Neyin Nesi?27 Ekim 2018
Esenler Kaymakam Şahin, Batman Valisi oldu27 Ekim 2018
CHP Esenler İthal Başkan ve Meclis Üyesi Bile Bulamadı… 26 Ekim 2018
CHP’ye Üye yapılmadı- İYİ Parti il yöneticisi oldu 25 Ekim 2018
Esenler’e Millet Bahçesi22 Ekim 2018
CHP’nin Kurşun Askeri Yedekçi Beşiktaş’a Aday Oldu 20 Ekim 2018
Esenler CHP Meclis Üyeliğine Aday Bulamıyor19 Ekim 2018
“Bir Ambulans Bile Park Edemediğimiz Sağlık Ocaklarımız Var.”19 Ekim 2018
Dindar Yumuşak Soru İle Günü Kurtardı 18 Ekim 2018
Esenler’liler Tatbikat Değil Dönüşüm Bekliyor17 Ekim 2018
Esenler’de motosiklet yayaya çarptı17 Ekim 2018
Esenler’in Şampiyonunu ESDEF Karşıladı16 Ekim 2018
Canların Aşuresinde Birlik ve Beraberlik Mesajı 15 Ekim 2018
ESDEF: Tüm Siyasilere Aynı Mesafedeyiz14 Ekim 2018
CHP’nin il Sekreteri Aksu Organize İşleri Sever… 14 Ekim 2018
Esenler’de Dostlar Gurubu İle Türk Sanat Müziği 13 Ekim 2018
Sol Kanatın’ Ön seçim Talebine Kaftancıoğlu’ndan Ret12 Ekim 2018
CHP "Sol Kanattan" Ön Seçim için imzalı başvuru… 11 Ekim 2018
Beşiktaş’ın Göbeğine Bir Hançer Daha Çakıldı11 Ekim 2018
İstanbul’da Şebeke Suyuna Zam mı Yapıldı?09 Ekim 2018
CHP’nin Esenler Aday Adayı Memet Gülden09 Ekim 2018
CHP'li AV. Fehmi İlhan’ın acı günü09 Ekim 2018
Esenler İYİ Parti Aşure Dağıttı- CHP’liler Bağlama Çaldı07 Ekim 2018
Esenler’de Saadet Dolu Kahvaltı07 Ekim 2018
CHP’nin Zeytinburnu Aday Adayı Mithat Şahin 06 Ekim 2018
Genç Avukat Borçları Yüzünden Canına Kıydı05 Ekim 2018
Usta: Siz İktidar Olmadan Öncede Müslümandık04 Ekim 2018
Esenlerin 2019 Tahmini Bütçesi: 370 Milyon TL04 Ekim 2018
Huzur Toplantısı Huzura Erdi 04 Ekim 2018
Koç’un Torunu Koç Gibi…03 Ekim 2018
Esenler Kaymakamı Halkı İle 10 Bin Adım Yürüdü03 Ekim 2018
Usta “ Müfterilerin Emeğimi Çalmasına İzin Vermem” 02 Ekim 2018
“Esenler İlerde Muhteşem Bir Şehir Olacak”02 Ekim 2018
Usta Danıştay Kararı Uygulanmalıdır 02 Ekim 2018
CHP’li Şahin İş Kazasında Ölene Fiyat Biçti02 Ekim 2018
Kaymakam Şahin: Okul Yeri Arıyorum Yer Yok!29 Eylül 2018
Kılıç CHP'nin onurunu kurtardı 29 Eylül 2018
ESDEF Aşure Pişirdi Kaymakam Dağıttı 28 Eylül 2018
Ramiz Dayı (Tuncel Kurtiz) Hasretle Anıldı28 Eylül 2018
AKP'li başkanlar gidici27 Eylül 2018
Kaplan Tamam Dedi-ESDEF Kongre Kararı Aldı27 Eylül 2018
Esenler’de AKP Üye Kaydı Yapıyor CHP Bağlama Çalıyor 26 Eylül 2018
AKP’li Başkana Komşularından Büyük Tepki25 Eylül 2018
Demir: İlçe Başkanını Ziyaret Etti- Göksu’yu es mi Geçti?25 Eylül 2018
Esenlerdeki Canlar Sokağa Taştı23 Eylül 2018
Esenler Hacı Bektaş’tan Cemevi İsyanı22 Eylül 2018
Esenlerin Hizmetinde Olmayan Stadyum22 Eylül 2018
Esenler Giyimkent'te kumaş çalanlar kamereya yakalandı 21 Eylül 2018
Yerel Basın Ak Parti İlçe Başkanı’nı Ziyaret Etti20 Eylül 2018
Özgür Basın Şehidi Unutulmadı20 Eylül 2018
Bakırköy Kaymakamına Tebrikler 19 Eylül 2018
Esenler Basını İYİ Partiyi Ziyaret Etti 17 Eylül 2018
Koç Platinle Yaşamaya Mahkum Edilmiş Parti ‘’GAZİ” sidir16 Eylül 2018
CHP’yi Esenler’de Kara Secim Bekliyor15 Eylül 2018
Esenler’in 100 Yaşındaki Şerka Ninesi Vefat Etti13 Eylül 2018
Gökçebaş Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Oldu 13 Eylül 2018
Kara Gün 12 EYLÜL-38 Yıl… Affetmeyiz 12 Eylül 2018
​Kaya Ailesinin Mutlu Günü12 Eylül 2018
Çebi Ailesinin Acı Günü…11 Eylül 2018
Esenler Sağanakla Perişan…08 Eylül 2018
Yerel Basından Yeni Emniyet Müdürüne Ziyaret08 Eylül 2018
Usta Veda Etti; “takip edeceğim” 06 Eylül 2018
Yılların Emekçisi CHP’ye Veda etti08 Eylül 2018
Süleyman Sarım Atışalan’lıları Üzdü- CHP’lilerin Vefasızlığı 03 Eylül 2018
Esenlerin Meclisi Üç Dakikalığına Toplandı03 Eylül 2018
Taştan Ailesinin Cenazesinde Siyasiler Kol Kola01 Eylül 2018
Esenler Karıştı , Polis Seyretti31 Ağustos 2018
CHP’lilerden 30 Ağustos Alternatif Rezilliği30 Ağustos 2018
Esenler 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı30 Ağustos 2018
Esenler`de Çatı Yangını28 Ağustos 2018
Esenler’li Öğrencinin Sinop'tan Acı Haberi Geldi28 Ağustos 2018
Basın Düşmanı CHP, Biz Yoksak Siz Bir Hiçsiniz23 Ağustos 2018
Başkan Göksu, Uhud Camii’nde Vatandaşlarla Bayramlaştı…21 Ağustos 2018
Esenler Kaymakamlığı Bayramlaştı18 Ağustos 2018
Esenlere İthal Spor Kulübüne Tepkiler Geldi 18 Ağustos 2018
Kanlı Pazar-Defol Katil ABD 16 Ağustos 2018
Usta’dan “Uygulama İmar Değişikliğine” İtiraz14 Ağustos 2018
Ütebay, “RÜŞVETÇİ” Meclis Üyesine Öyle Bir Sarıldı ki02 Ağustos 2018
Göksu Meclis Üyesi Usta’nın Acısını Paylaştı 01 Ağustos 2018
Başkanlığın Nimetlerinden Halk Yararlanıyor01 Ağustos 2018
İstanbul’un Sultangazi İlçesine Başkanlık Kıyağı 01 Ağustos 2018
Bölükbaşı: Cesurlar Hareketinin Liderinin Evinin Önünde Buluşuyoruz!27 Temmuz 2018
İstanbul Müftüsünden Davet…26 Temmuz 2018
Bir ayağı CHP’de Bir Ayağı AKP’de Olan Yöneticiler24 Temmuz 2018
Lozan'ın yıl dönümü ve Basın Bayramı Kutlu Olsun24 Temmuz 2018
Esenler’de Üniversiteli genç kıza taciz21 Temmuz 2018
Esenler’liler Çağdaş Okul Diyor, Yetkililer İmam Hatip Yapıyor21 Temmuz 2018
“Esenler’in Park ve Yeşil Alanı 6,8 Milyon Metrekareye Çıkacak”16 Temmuz 2018
Bağcılar Hastanesi'nde Skandal Olay! Çoğu Suriyeli Çocuk Gebe16 Temmuz 2018
Bu kış donacağız! Doğalgaza yüzde 30 zam geliyor16 Temmuz 2018
Dönemeçlerde Savrulanlar Gerçekleri İnkar Edenler Öncü Olamazlar!15 Temmuz 2018
İmar Barışı İptal Olabilir, Dikkat Edin15 Temmuz 2018
Kaymakam ve Belediye Başkanı Kitap Fuarını Açtı 13 Temmuz 2018
CHP İstanbul Sol Kanat Değişim Dedi…13 Temmuz 2018
Esenler’de, Tacizde Bulunmaya Kalkan Sapığa Dayak13 Temmuz 2018
Son KHK İle Esenlerden 2.Öğretmen İhraç Edildi08 Temmuz 2018
Küfürbaz İlçe Başkanı…08 Temmuz 2018
Esenler Meclisi Güle Oynaya Tatile06 Temmuz 2018
Ütebay Çark Etti- Davacı Değilim Dedi 05 Temmuz 2018
“Bugün yaşananları hayvanlar bile yapmaz”04 Temmuz 2018
Esenler Çocuk İstismarına İsyan Etti03 Temmuz 2018
Abdullah Der’e 8 ay 20 gün hapis cezası03 Temmuz 2018
Esenlerin Yeni Kızılay Başkanı A. Bölük Kimdir03 Temmuz 2018
ESENLER KIZILAYIN'DA ADALETSİZ DEĞİŞİM02 Temmuz 2018
CHP'Lİ USTA'DAN UZAKTAN KUMANDALI VE ÖRÜKLÜ ÖNERGE02 Temmuz 2018
ESENLER MECLİSİ SİVAS KATLİAMI KINADI KATLEDENLERE LANET OKUDU02 Temmuz 2018
Bu Binaya Yapılan Kattan Haberiniz Var mı? 30 Haziran 2018
CHP İstanbul Sol Kanattan Soyluya Sert Tepki29 Haziran 2018
Esenlerde CHP’li Ütebay Kalenin Altında Kaldı27 Haziran 2018
CHP’nin İnfazcısı Ütebay Seçimlerde Ezber Bozmuş 25 Haziran 2018
İYİ Partililere Sandıkta Saldırı24 Haziran 2018
Esenler Esnaf Odasının Babası Vefat Etti.23 Haziran 2018
Esenler Cumhuriyet Meydanı HDP’ile Coştu… 21 Haziran 2018
Kılınç: Esenler iktidarı yolcu etmeye hazır ”TAMAM”20 Haziran 2018
AKP Bilimi, bilgiyi, adaleti ve mühendisliği "OY ve PARA" uğruna yok sayıyor20 Haziran 2018
Esenler’de Eğitim Karmaşasını Kim Düzeltecek?20 Haziran 2018
“Oyum Devrimci Dayanışma Ruhuyla HDP’ye”19 Haziran 2018
Kaftancıoğlu : Partililere Talimat Yağdırdı19 Haziran 2018
Ütebay Ve Ekibi Göksu’nun Dediği Gibi “ZAVALLISINIZ”18 Haziran 2018
Esenler “HAYIR” platformu HDP'ye oy verecek”18 Haziran 2018
HDP Esenler’in Halaylı Bayram Kutlaması16 Haziran 2018
Esenler İYİ PARTİ Halkla Meydanda Bayramlaştı 16 Haziran 2018
Ütebay ve Bazıları İnce’ye İhanet Ediyor16 Haziran 2018
Esenler’lilerin Bayram Günü Kabir Ziyareti15 Haziran 2018
Pehlivanoğlu: “Karun kadar zenginleşmiş, Firavun’laşmış iktidar13 Haziran 2018
Esenler’de Silahlı Gasp...13 Haziran 2018
“Biliyoruz Sizlerde Farkındasınız!” O zaman “TAMAM”11 Haziran 2018
CHP’nin İnfazcıları ve Nemacıları Esenler’de Buluştu.11 Haziran 2018
Bayburt’lular İftarda Buluştu10 Haziran 2018
İnce: Ustayım diyordu meğer kek ustasıymış10 Haziran 2018
Esenler’liler İçişleri Bakanı Soylu’nun hangi sözüne inansın 09 Haziran 2018
CHP Esenler İlçesi İftarında Örgüt Aç Kaldı09 Haziran 2018
Esenler’de Diribaş’ı Solcular Yalnız Bırakmadı08 Haziran 2018
Esenler Belediye Başkanı Göksu'nun Aracı Kaza Yaptı08 Haziran 2018
Mühendis ve Mimarlar İmar Sürecinden Dışlanıyor !!!”08 Haziran 2018
Esenlerin ESTANBUL CAFE’sinde İftar Bir Başka07 Haziran 2018
Kılıç: Dip Dalgası İktidarı Alabora Yapıyor07 Haziran 2018
Esenler’lilerin İftarına Siyaset Bulaştıran Saygısız Müdür…06 Haziran 2018
Kaya, Esenlere Din Uleması Getirdi…06 Haziran 2018
CHP’li Şahin ve Arkadaşları Yıkar Ceza Usta’ya Kesilir 05 Haziran 2018
Usta Planlara İtiraz Etti… Bakalım CHP İlçe Başkanı Ne Diyecek 04 Haziran 2018
​Ömür İstanbul’da İş Kazası 1 ölü04 Haziran 2018
CHP’li Şahin’den İbn Haldun Projesine Evet04 Haziran 2018
Esenler Saadet Partisi “DEĞİŞDİR” Diye Haykırdı04 Haziran 2018
Ayar’ın Cenazesinde Siyasetten İş Adamına Kadar Herkes Vardı04 Haziran 2018
ESENLER’İN EN HAREKETLİSİ HDP02 Haziran 2018
Atışalanlı Mümin Turan’in İftarında 7’den 70’e Herkes Vardı02 Haziran 2018
​Hani Yoksulluk Yok, Ekonomi Nasıl Büyümüş01 Haziran 2018
Özdemir: İnancımıza Saygı Göstermeyenlere Oy Vermeyeceğiz01 Haziran 2018
Özenç, İYİ partiyle halkımız nefes alacak01 Haziran 2018
ESDEF Verdiği İftarla Bir İlki Gerçekleştirdi31 Mayıs 2018
Topdağ ve Usta Emperyalizme Başkaldırdı31 Mayıs 2018
Bu abluka neyin nesi, bu korku neden?30 Mayıs 2018
Ortopedik Engelliler Ak Trole teslim29 Mayıs 2018
Esenler MHP İlçe Başkanından CHP’lilere Fırça29 Mayıs 2018
SP’nin Vekil Adayı Tuğrul Yalçınkaya’ya Çirkin Saldırı28 Mayıs 2018
CHP’nin Üçlüsü infazı bırak ses ver…27 Mayıs 2018
Esenler’de “Millet ittifakı” coştu27 Mayıs 2018
İYİ Parti: Ülkemiz Çok Ama Çok Kötü Yönetiliyor “TAMAM”26 Mayıs 2018
Vardar: Cumhuriyeti Yaşatmak CHP’lilerin Görevidir26 Mayıs 2018
HDP’liler Meydanda Halay Çekti, Zafer Türküleri Söylediler25 Mayıs 2018
Yaşamak İçin Egemen Olacaksın-Doğanın Kanunu25 Mayıs 2018 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber