SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > YEREL

Marmara'yı Büyük Felaket Bekliyor...DEPREM...
16 Ağustos 2018
Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen yağışlarda binaların yıkılması, istinat duvarlarının çökmesi “depreme hazır mıyız” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Geçen 19 yılda depreme yönelik sayısız çalışma yapıldı ancak uzmanlar İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığına ve seçim öncesi uygulamaya sokulan imar affıyla da tehlikenin artacağına dikkat çekiyor.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
Marmara'yı  Büyük Felaket Bekliyor...DEPREM...
Son zamanlarda Türkiye’de meydana gelen yağışlarda binaların yıkılması, istinat duvarlarının çökmesi “depreme hazır mıyız” sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Geçen 19 yılda depreme yönelik sayısız çalışma yapıldı ancak uzmanlar İstanbul’un hâlâ depreme hazır olmadığına ve seçim öncesi uygulamaya sokulan imar affıyla da tehlikenin artacağına dikkat çekiyor. Biz de bu yazı dizisinde büyük bir depremle yüz yüze olan İstanbul’un ve bizlerin afetlere ne kadar hazır olduğunu masaya yatırdık.

CUMHURİYET SORDU, UZMANLAR YANITLADI
1 -Büyük deprem yaklaştı mı? İstanbul’daki hasar ne boyutta olacak? 
2 -Çarpık yapılaşma ve imar affı ortadayken  İstanbul’u ne bekliyor?
3-Depreme hazır olmak için birey ve devlet olarak ne yapılmalı?
4- İstanbul yeşilini yitirdi.  Her yeşil alan toplanma alanı olabilir mi?
CHP eski İstanbul Milletvekili PROF. DR. HALUK EYİDOĞAN Deprem planı rafta duruyor.
1. 1999 depreminden sonra İstanbul’un deprem tehlikesi ve deprem kayıpları için çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış ve deprem tehlike boyutu tescillenmiştir. Önümüzdeki 25 yılda 7.0 ve daha büyük bir depremin olma olasılığı yüzde 65’e varmıştır. Tehlike her yıl daha da artmaktadır. Ancak garip bir şekilde hâlâ İstanbul’un nüfusunu ve yatırımlarını artıracak projeler üretilmekte, beklenenin tam tersine risk azaltılacağı yerde daha da artırılmaktadır. Bu anlaşılabilir ve sürdürülebilir bir yönetim tarzı değildir.
En son 2009’da revize edildi
2. İstanbul deprem kökenli kayıp risklerinin tespiti ve bu riskleri azaltma stratejilerini belirlemek için birçok bilimsel çalışma yapılmış, İstanbul Deprem Ana (Master) Planı oluşturulmuş ancak uygulanmamıştır. İstanbul için olası büyük deprem kayıpları senaryoları en son 2009’da revize edilmiştir. İstanbul için yapılan tahminlere göre toplam 3 bin 500 ile 5 bin bina göçecektir. 20 bin ile 30 bin binanın ağır, 90 bin ile 110 bin binanın orta hasar göreceği tahmin edilmektedir. Diğer bir deyişle 113 bin 500 ile 140 bin bina kullanılmaz duruma gelecektir. Yapısal hasar kaynaklı mali kayıpların 26 milyar lira, toplam mali kayıpların ise 80-100 milyar lira civarında olacağı anlaşılmaktadır (2009 yılı için). Can kaybı tahminleri 15 bin ile 35 bin arasında değişmektedir. En az 1.5 milyon kişi barınma isteyecektir. Bu sonuçlar İstanbul’un 2009 yılındaki durumuna göredir. Sonuçların 2018 yılına göre revize edilmesi gerekir.

Çözüm öncelikle İstanbul’un nüfus artışının durdurulması, yıkılma ve ağır hasar alacak binaların acilen güçlendirilmesi, güçlendirilemeyenlerin yıkılması, orta ve uzun vadede çağdaş yaklaşım ve anlayışla toplu kentsel dönüşümü gerçekleştirmektir. İmar barışı olarak tanıtılan kanun maddeleri bugüne kadar yerleşme ve şehirleşme sürecinde yapılan hataların ve yönetimlerin beceriksizliklerin halı altına süpürülmesidir. Yapı üretim sürecindeki eksiklikler, ülkemizdeki kentleşme ile ilgili yanlış politikalar, afete hazırlık konusu, ilgili mevzuatlardaki yetersizlikler ve hatalar sürerken, çağdışı kalmış bir imar kanununa ekler yaparak ülkemizde sağlıklı, yaşanabilir, güvenli yerleşmeler yaratılamaz. Böyle aflar, barışlar sürer gider.
3. İstanbul’u depreme hazırlayacak, planlı ve güvenli bir şehir olmasını hedefleyen İstanbul Deprem (Ana) Master Planı ve İstanbul Çevre Düzeni Planı önerileri ıskalanmış ve rafta beklemektedir. Şehir bu değerli raporlardaki önerilerle alakası olmayan biçimde ve riskleri arttıracak şekilde büyümektedir. Kentsel dönüşüm uygulamalarının bu raporlarda gösterilen yol, yöntem ve stratejileri dikkate almamıştır.
2012 yılında çıkarılan ve zaten yetersiz bir hukuki metin olan 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Yasa” uygulamaları amacından sapmıştır. Dönüşüm işleri, kentsel tasarım planları olmayan, afet riskleri yüksek alanların göz ardı edildiği, en sorunlu sahil ve dere yataklarının dahi rant için imara açıldığı gayrimenkul geliştirme projelerine dönüşen müteahhitlik işi kimliği kazanmıştır. Plansız ve denetimsiz şekilde büyütülen bu kadim şehir için bugünlerde duyduğumuz cümlelerden biri “İstanbul’a ihanet ettik” cümlesidir.
Ulusal ve yerel bazda çağdaş bir afet yönetim düzenini oluşturmada atalet sürüyorken, riskleri azaltacak sakınım planı ıskalanıyorken parçacı yaklaşımlarla afet risklerini azaltma çabaları ile başta deprem olmak üzere olası afet risklerini azaltabilir miyiz? İnşaat ve yatırım yığılmaları yaparak yarattıkları cazibeyle nüfus patlaması yaşattıkları Marmara bölgesinde ve İstanbul’da depremden korkan kimdir acaba?
HER MAHALLEDE AÇIK ALAN OLMALI
4. Şehrin merkezi alanlarındaki veya mahalle içlerindeki birçok yeşil alan deprem toplanma alanları olarak tasarlanacak yerde rant hırsıyla çoğu imara açılarak yapılaşmıştır. İstanbul gibi yoğun yapılaşma ve yoğun nüfus barındıran yerlerde mahallelerden uzak toplanma (tahliye) alanları yapmanın çok faydası olmayacaktır. Çözüm, her mahallede açık alanlar yaratıp bu alanların afet sonrası ihtiyaçları giderecek altyapı ve donanımının maksimum şekilde hazırlanmasıdır. Bu alanlar normal zamanlarda yeşil alan, rekreasyon alanı olarak kullanılabilir. Büyük depremden sonra yüzde 65’i tıkanacak yollardan insanları uzaklara tahliye edemezsiniz.

İnandırıcı girişimler yapılmıyor
Mevcut imar ve afet mevzuatı ve kurumsal yapılanma değerlendirildiğinde Türkiye’nin, özellikle uluslararası imar ve afet politikasını anladığı, mevcut mevzuatı geliştirdiği ve risk azaltma hedeflerine ulaşmak için inandırıcı girişimlerde bulunduğu söylenemez. Afet mevzuatının taranarak çelişen konuların giderilmesi, sadeleştirilmesi ve bürokratik işlemlerden arındırılarak, çağdaş, ekonomik ve katılımcı bir yönetim düzeni sağlanmalıdır. 1985 tarihli İmar Yasası ile yol alınamaz. 

PROF. DR. MİKDAT KADIOĞLU: Büyük kıyameti yaşayacağız 
1.Marmara Bölgesinde her an deprem olabilir. Bunun için bulutlara ya da karıncalara bakarak deprem tahmini yapmaya da gerek yok. 7.2 üzeri büyük bir depremde büyük acılar, kayıplar ve kaos beklememiz gerek. 20 milyona dayanmış büyük bir şehirde herkese kısa bir sürede ulaşmak mümkün olamayacaktır... 16. yüzyılda İstanbul’da olan deprem “küçük kıyamet” olarak adlandırılmıştı. Bugün İstanbul’da büyük bir deprem olursa etkilenecek nüfus ve bina sayısına bakıldığında “büyük kıyameti” yaşayacağımız kesin. Hasarın boyutuna yönelik ve giderek daha iyimser rakamlara sahip senaryolar yayımlıyoruz ama depremin bu senaryolardan haberi olduğunu hiç sanmıyorum. Bu nedenle en kötü senaryoya karşı ve daha kapsamlı hazırlanmayı esas almalıyız.
Seferberlik başlatılabilirdi
2. İstanbul’da pek çok okul, hastane, köprü ve viyadük vb. kamu binası ya yıkılarak yeniden yapıldı ya da güçlendirildi. İmar affıyla kayıt altına alınan yapılar da dahil olmak üzere fakir ve orta gelirli kesimin oturduğu konutlar büyük ölçüde kentsel dönüşüm, güçlendirme gibi çalışmaların dışında kaldı. Mühendislik hizmeti görmemiş meskenler içindekilerle beraber depremde yıkılmayı bekliyor. Halbuki afet sonrası kalıcı konutlar için sağlanan pek çok kolaylık afet öncesi de verilebilir, ulusal bir seferberlik başlatılabilirdi.
Halk paydaş olarak görülmeli
3. Bütün İstanbullular depreme hazır olunca İstanbul ancak depreme hazır olacak diyebiliriz. Uzay üssü gibi afet yönetim merkezleri kurmak yerine toplum tabanlı afet yönetimi seferberliği başlatmalıyız. Deprem öncesinde tüm binalarımız sağlam olacak, eşya ve teçhizatlar sabitlenecek, aileler dahil afet planlarımız ve sigortamız olacak. Depremle beraber herkes pencereden filan atlamadan bulunduğu yere göre çök-kapan-tutun hareketini yapacak. Deprem durduğunda basit ilk yardımı yapabilecek ve yangınları söndürebilecek. Sonra da konu komşu hem kendini hem de yardım ettiğine zarar vermeden çevresine müdahale edecek. Devletin de toplumun bütün bunları yapabilmesi için gerekli her türlü eğitimi ve liderliği yapması şart.

Halkı paydaş olarak görmeyen hiçbir devlet büyük afetlerle baş edemez.
4. Olası bir depremde yeşil alanlar sahra hastanesi, yaralı toplama, triaj ve tahliye merkezi olarak kullanılabilir. Ayrıca binası hasarlı olsun olmasın binalara güvenini kaybeden travma geçirmiş insanların binalardan uzakta bir yere durup bekleyeceği yerler olarak işlev görebilirler.  Yeşil alanlar kendi başına deprem sonrası toplanma alanı olamaz. Soğuk ve sıcak, güneşli ve yağışlı havalarda insanların açık alanlarda korumasız bir şekilde günlerce durması mümkün değildir. En azından bu alanlarda barınma, su, yemek pişirme, tuvalet gibi en temel ihtiyaçları da sağlamak için gerekli altyapı bulunması gerekir. Gerekli altyapısı olmayan yeşil alanlar deprem sonrasında toplanmadan daha çok zorunlu bir bekleme alanı olur. Afetlerde esas toplanma alanı sağlam okullar, spor salonları, vb’dir. Bu tür kamu binalarının gerçek anlamda sağlam yapılması birincil önceliğimiz olmalı. 
Güvenlik ve kalkınma için tehdit
Afet yönetiminde önemli olan afet olmadan önce afet riskini yönetilebilir seviyeye indirmektir. Son bir senaryoya göre İstanbul’da 34 bin ağır hasarlı bina olması bekleniyor. Örneğin her bir bina için yani yirmişer kişilik 34 bin adet (20x34000) arama kurtarma ekibi kurmak mümkün değil. Bu ekiplerin ulaşacağı az sayıdaki binada olan ölümler ve sakatlanmalar da geri getirilemez. Türkiye’nin gayri safi hasılasının da üçte birinin yok olma tehlikesi, olası depremin ülkemiz için aslında büyük bir güvenlik ve kalkınma problemi olduğunu göstermektedir.
‘Erken uyarı sistemi kurduk’
Fay hattı üzerine kurulan sismik hareket algılayıcı istasyonlarla öncü deprem dalgasını tespit edebilen “7TP Deprem Erken Uyarı Sistemi ve Uygulaması” geliştirildiği açıklandı. 7TP Bilişim tarafından geliştirilen proje dün Etiler’de düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. 7TP Bilişim firmasının kurucusu Alper Göknar, Kuzey Anadolu Fay hattının Marmara’ya kıyısında olan yaklaşık 200 km’lik hattı boyunca en yüksek riskli bölgelerde hassas ve gelişmiş P-Dalgası algılama sensör istasyonları kurduklarını anlattı. Göknar, “Bir depremde, önce sesten 20 kat hızla ilerleyen ve P-dalgası olarak adlandırılan öncül yüzey dalgası yayılıyor. Ardından yer yüzeyinde dalgalanma yaratarak ilerleyen yıkıcı S-dalgası geliyor. İşte fay hatlarına kurduğumuz istasyonlardaki sensörler, öncül P-dalgasını algılayıp, milisaniyeler içinde analiz ediyor ve merkezi sunuculara iletiyor” dedi. Uygulama, Marmara Depreminin 19. yıldönümünde, hayatını kaybedenlerin anasına yarın gece 03.01 itibarıyla indirilebilecek.
AFAD'dan korkunç senaryo: İstanbul'da 30 bin ölü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( AFAD) tarafından düzenlenen “İstanbul’un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı” başladı. Çalıştayda bir konuşma yapan AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu, AFAD’ın İstanbul için hazırladığı depremle ilgili acil durum senaryosunu anlattı.
Nurlu, “Yapmış olduğumuz senaryoya göre İstanbul’da Marmara Denizi’nde Kuzey Anadolu fayının ortasında meydana gelebilecek 7.5 büyüklüğündeki bir deprem sonucu İstanbul kent merkezinde yaklaşık 26 ile 30 bin arasında vatandaşımız hayatını kaybediyor. Yaklaşık 50 bin vatandaşımız ağır yaralı olacak... 44 bin 802 binamız yıkılacak. Açıkta kalacak insan sayısı 2 milyon 374 bin. Biz en kötüye göre hazırlıyoruz. Bunlar İstanbul için verdiğim değerler. Marmara Bölgesi’nde olacağı için genelde 28 bin, 30 bine yakın bir can kaybımız söz konusu” diye konuştu.  
Depremin şiddeti 7.7 olabilir
Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy da “Yabancı ve yerli yer bilimcilerinin ortak fikri, gelecekte Marmara Denizi içerisinde 7’den büyük bir deprem olabileceği ve beraberinde yıkıcı bir tsunami dalgası oluşabileceğidir. En kötü senaryoya göre deprem büyüklüğü 7.7’ye bile varabilir. Marmara’daki deprem sorunu bir milli güvenlik sorunu gibi ele alınmalıdır.
Yalova hazır değil: Toplanacak alan bile yok  / FARUK KIRTAY
Yalova Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği Başkanı Sabri Karaçam, Yalova’nın depreme hazır olmadığını ve olası bir depremde İstanbul kadar zarar göreceğini söyledi. Karaçam, “İstanbul Depremi’ne nüfusundan dolayı İstanbul Depremi deniliyor ama ana fay Yalova’ya daha yakın. Yalova esasında riskin ortasında. Yeni olabilecek bir deprem Yalova’yı İstanbul kadar etkileyecek” dedi. Yalova’da depremde toplanma alanlarının olmadığını söyleyen Karaçam, “Halkın toplanacağı alanlar kâğıt üzerinde belirlenmiş, ama altyapıları yok. Çoğu kimse de yerini bilmiyor; bir tabelası bile yok” diye konuştu. 


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer YEREL Haberleri

Başlık Tarih
 
Göksu Faaliyetleri Bıraktı- Şahin’le Top Oynadı 21 Nisan 2019
Şahin, Saç Baş Yoldurdu!... Turna, Sayfaları Yırttırdı20 Nisan 2019
Esenler’de Akşam Saatlerinde Trafik Kilitlendi20 Nisan 2019
Siz Neden Meclis Üyesi Oldunuz? Esenler Sizinle Zor 15 Nisan 2019
Esenler Meclisi ilk toplantısını yaptı “AKP Fire verdi”15 Nisan 2019
Tekstilkent Kongresinde ” TUSKOM” Soruldu 14 Nisan 2019
Esenlerin Tek Solcu Meclis Üyesi Mazbatasını Aldı12 Nisan 2019
Göksu, Mazbatasını Aldı “Heyecanımız Bitmez” dedi12 Nisan 2019
Duayen Gazeteci Engin Belli Adamı Böyle Yakalar…12 Nisan 2019
Yozgat Kültür ve Dayanışma Derneği Abbas Sayar’ı Andı10 Nisan 2019
Çiftehavuzlar mahallesinde dönüşüm “HAVADA”09 Nisan 2019
Sesimiz Otizm-Projemiz Bir Dokunuş 08 Nisan 2019
Sevigen’den Esenler Örgütüne Moral Ziyareti07 Nisan 2019
Rizeli Küçük Ailesinin Açı Günü 07 Nisan 2019
Cafer Turna: Esenler’de Sonuç Değişmedi…07 Nisan 2019
Esenler Rumelililerin ”Birlik ve Beraberlik Gecesi”06 Nisan 2019
Esenler’de 2.Seçim Bölgesi Geçersiz Oyları Sayılıyor05 Nisan 2019
Esenler’in Muhtarları Mazbatalarını Aldı03 Nisan 2019
CHP Esenler İlçe Örgütü Tetikte…02 Nisan 2019
Göksu Partisinin Yetkilileri İle Birlikte İtiraz Etti02 Nisan 2019
31 Mart 2019 Esenler Seçim Sonuçları Ve Parti Oy Oranları 01 Nisan 2019
Bu Sefer Sevinciniz Kursağınızda Kalacak 01 Nisan 2019
CHP’nin Sol Kanadı Yüklendi, İmamoğlu Esenleri Salladı...28 Mart 2019
AKP’liler Baharı Çiçeklerle Karşıladılar25 Mart 2019
Binali Esenler'de Üç Bin Kişiye Konuştu!24 Mart 2019
Esenler’in “Cevizli Bahçe” Projesi Mağdurlar Yarattı24 Mart 2019
Göksu Alevilere Arifeyi Gösterdi- Bayram Sonra Dedi24 Mart 2019
Gürbulak, Mahallemizi Daha Yaşanır Hale Getireceğim23 Mart 2019
CHP Esenler’de Sol Kanat Çalışıyor, Sağ Kanat Uyuyor23 Mart 2019
Başkan Göksu Yerel Basınla Kahvaltı Yaptı22 Mart 2019
ŞAHİN, YÖNETMEYE VE SORUNLARI ÇÖZMEYE HAZIRIM20 Mart 2019
Temelli: Demokrasi Güçlerinin Adayı Bizim de Adayımızdır18 Mart 2019
CHP’li Yönetici Karnını Doyurdu Gitti17 Mart 2019
Esenler Ana Fatma Cemevinden Dayanışma Kahvaltısı17 Mart 2019
Esenler’de Partilerin Oy Pusulasındaki Yerleri Belli Oldu16 Mart 2019
Esenler’de CHP’liler ve İYİ Partililer İşini Allaha Bırakmış 15 Mart 2019
ATIŞALANI ANADOLU LİSESİ KİTAP TOPLAMA KAMPANYASI15 Mart 2019
Mustafa Usta: Göksu’nun Söylediklerine İtibar Etmeyin 14 Mart 2019
Göksu’nun, CEMEVLERİ İbadethanedir Dediğini Duymadım ​13 Mart 2019
Sivas- Şenbağlar Derneğinden Muhteşem Gece 12 Mart 2019
Yerel Basın Kazandı-Göksu Kaybetti…12 Mart 2019
Mustafa Tanrıkulu “Bu kişiler acaba kimden Torpilli?”11 Mart 2019
Esenler Beka İle Değil Trafikle Boğuşuyor!10 Mart 2019
Kaya’nın Alevilik Sevgisi…23 Mart İçin Büyük Söz Verdi10 Mart 2019
Esenler Medipol Hastanesi Kadın Çalışanlarının Gününü Kutladı 09 Mart 2019
Öztürk: Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum09 Mart 2019
AKP’li Tokatçı HASAN’A vatandaştan Tokat gibi cevap…08 Mart 2019
Malatya 44 Yeminli Oto Parkında Neler Oluyor!08 Mart 2019
Esenler’in Yeni Planlara ve Teknik İnsanlara İhtiyacı Var!07 Mart 2019
HDP Esenleri Halay ve Horonlarla Coşturuyor06 Mart 2019
HDP’nin Esenler'de park halindeki araçların lastikleri kesildi06 Mart 2019
İYİ-CHP İttifakına Verin Paraya Atsınlar Havayı05 Mart 2019
Esenler Belediye Meclisi Üyeleri Vedalaştı05 Mart 2019
TEMA Vakfı Esenler’de faaliyetlerine başladı04 Mart 2019
Pakel Ailesinin Acı Günü04 Mart 2019
Örgüt Ütebay’a Bağırdı “CHP’nin Bağrına Sapladığın Hançeri Çıkar”04 Mart 2019
CHP'li Cafer Turna için yapılan itiraza ret… Turna, Aday 04 Mart 2019
ALPHAN: HDP Bir Halk Hareketidir- Biz Halkız…04 Mart 2019
Kılıç Bu Sefer Stant Amiri Oldu –Ütebay’a Çaktı02 Mart 2019
HDP: Pankartlarımızın Kesilmesine Zemin Hazırlıyorlar01 Mart 2019
Karabat: Meclis Üye Listelerine Müdahil Olmadım-Olmam01 Mart 2019
Sayın Kılıçdaroğlu, siz istediniz HALKİNHABERCİSİ yazdı- Kesin listelerin açıklanmasına 3 gün kaldı28 Şubat 2019
Fevzi Çakmak Hacı Cezmi İpkin Camisi Yükseliyor28 Şubat 2019
Mustafa Kuş, İsyan Etti: Belediye Başkanımıza Kırgınım 25 Şubat 2019
CHP Bağcılar’da Akraba Listeciler Yenildi 24 Şubat 2019
CHP’nin Ahbap Çavuş Timi24 Şubat 2019
CHP Seçmeni Esenler’de Partinin” EFENDİLERİNE” Oy Vermiyor24 Şubat 2019
Esenler’de Sağ Adaylar Ve Demokrasi Adayları Yarışıyor21 Şubat 2019
İmamoğlu: Tarımı Tarlada Ucuzlatacağız 20 Şubat 2019
CHP Ütebay’la“Yetkisiz - Yetkili” İYİ Parti Yetkili20 Şubat 2019
İmamoğlu’na Esenler'den Büyük İlgi19 Şubat 2019
DURSUN BABACAN’I EBEDİYETE UĞURLADIK18 Şubat 2019
HDP Esenler Aday Tanıtım Şöleni̇18 Şubat 2019
Saadet Partisinin Esenler Aday Tanıtım Şöleni̇18 Şubat 2019
Esenler’deki Siyasilere Örnek Muhtar Adayı - Emirali 17 Şubat 2019
Babacan Ailesinin Acı Günü17 Şubat 2019
HDP Esenler ‘de Yerel Demokrasi Adaylarını Açıkladı 16 Şubat 2019
Esenler’in İlçe Milli Eğitim Müdürü Görevine Başladı16 Şubat 2019
Esenler Pazarcıları ve halk tanzim satışa tepkili: 16 Şubat 2019
MHP’nin Yemeğinde İttifaka Tam Destek16 Şubat 2019
KANLI PAZARIN 50.YILI- UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ...16 Şubat 2019
Şahin’in ısmarlama haberi “ASPARAGAS “13 Şubat 2019
Esenler Kuyruktan ve İktidardan Gayet Memnun12 Şubat 2019
Şahin’e CHP’lilerden tepki-İYİ Partiye mesaj12 Şubat 2019
Kaplan,” Esenler’in Refahı İçin El Ele Verdik” 12 Şubat 2019
Yoksulluk Yok Diyenler- Bu Kuyruk Neyin Nesi?11 Şubat 2019
CHP Esenler’de Teslimiyet ve Sağcılaşma Gururu Yaşadı 11 Şubat 2019
SODEV Ertan Aksoy Dedi…10 Şubat 2019
Şahin, Esnafıyla ve Muhtarlarla Kahvaltı Yaptı09 Şubat 2019
Usta. “Belediyenin Borcu Arşı Aşmış –Batmışız” 07 Şubat 2019
Usta: İmar Planı Bütüncül Olmalı… 07 Şubat 2019
Esenler İYİ Parti Adayı Mustafa Yılmaz!06 Şubat 2019
Kaymakam Karataş “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” 06 Şubat 2019
Göksu Muhalefet Meclis Üyelerini Ziyaret Etti05 Şubat 2019
Asker uğurlamayı bile adam gibi yapamıyoruz05 Şubat 2019
Usta, “İmamoğlu’nun” Pankartlarını Ütebay’ın Gözüne Soktu03 Şubat 2019
Erol Kurtulan’ın Annesi (87) Vefat Etti03 Şubat 2019
İTO Üyesi Müteahhitlerle Kahvaltıda Buluştu01 Şubat 2019
1. Bölgeyi Korudu-2. Bölgeye Boyun Eğdirdi 31 Ocak 2019
CHP Avcılara Aksu’yu Göstererek Yazık Ediyor 31 Ocak 2019
RİDEF Danışma Toplantısını Esenler’de Gerçekleştirdi31 Ocak 2019
Yalçınkaya, Mevcut İdareye Tepki Var…31 Ocak 2019
Bir Depremde CHP Bayrampaşa’dan29 Ocak 2019
“Onsuz Yaşayamam' Dedi, Aynı Gün Öldü 29 Ocak 2019
Açlık sınırı 2000 TL’nin üzerinde29 Ocak 2019
Esenler’de Polis- Zabıta Seyyar Satıcı Kavgası27 Ocak 2019
Eğitim Camiasının Başı Sağ Olsun26 Ocak 2019
HDP Esenler’de Sosyalist Aday Gösterecek26 Ocak 2019
CHP Esenler’de İYİ partinin Dümen Suyunda !.. 25 Ocak 2019
Ekrem İmamoğlu Çiftehavuzlar’da 24 Ocak 2019
Göksu: Sporun Nabzı Esenler'de Atacak23 Ocak 2019
2019 yılı Eğitim Değerlendirme Toplantısı Yapıldı23 Ocak 2019
Müftü Şekerci: Dua Okuma Teklifini Kabul Etmedim 22 Ocak 2019
CHP Selfie’cileri İmamoğlu’nun Posterini Bulamamış20 Ocak 2019
SAADET ESENLER ADAYINI AÇIKLADI!20 Ocak 2019
Müftü Şekerci’ye Büyük Saygısızlık... 20 Ocak 2019
Siyasiler (CHP Hariç) Saka’nın Mevlidinde Yan Yana 20 Ocak 2019
Esenler’in Bağımsız Adayından İddialı Vaatler!20 Ocak 2019
Esenler’de Alevi Canlar Cemevi Sözünü Aldı 18 Ocak 2019
Göksu’nun EKM’de Yemekli STK Toplantısı 18 Ocak 2019
Çatalca’da Binlerce Hayali Seçmen!17 Ocak 2019
“KRİZE KARŞI BİRLİK” İGDAŞ Önünde Eylem Yaptı 17 Ocak 2019
Birlikte Kazanacağız-Esenler Kazanacak16 Ocak 2019
CHP GRUBU “GAZETECİ METİN GÖKTEPE” İSMİNİ ÖNERDİ16 Ocak 2019
Oda Başkanı Hesap Vermesin – Hesap Sorsun 16 Ocak 2019
Saka’nın Cenazesinde Siyasiler Ayni Safta15 Ocak 2019
İstanbul ve İlçelerinin En Çalışkanı…Ütebay!!!13 Ocak 2019
AKP İstanbulluları Hemşeri Olarak Değil Müşteri Olarak Görüyor 12 Ocak 2019
Vali Yerlikaya Ve Göksu’dan Eğitime Destek Sözü 12 Ocak 2019
CHP’li Şahin AKP’nin Hizmetindedir - İşbirlikçidir14 Şubat 2019
Esenler Meclisi Bugüne Kadar Yapılmayanı Yaptı10 Ocak 2019
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’müz kutlu olsun09 Ocak 2019
Göktepe'yi Katledilişinin 23. Yılında Andık08 Ocak 2019
Kılıç: CHP Esenler’de İvme Kaybediyor- İstifalar Peş Peşe 07 Ocak 2019
Esenler Belediye Meclisi Göktepe’yi ve Sarıkamış’ı Unutmadı07 Ocak 2019
Mustafa Kaplan Bayrak Açtı-Bağımsızlığını İlan Etti 06 Ocak 2019
Şahin: Seçimler En Çok Esnafımızı İlgilendiriyor05 Ocak 2019
Racon Kenan Kalbine Yenik Düştü03 Ocak 2019
CHP İlçe Başkanı Dincilerden, Gericilerden Esinleniyor01 Ocak 2019
Esenler Yeni Yılı Hoş Karşılamadı31 Aralık 2018
CHP’de 18’de-19’da Devşirmelerin Yılı Olacak 31 Aralık 2018
AKP’nin Esenler Belediye Başkan Adayı Göksu 28 Aralık 2018
CHP Meclis Üyelerinin Yeni Yıl Mesajı28 Aralık 2018
Elektrik Faturaları Çileden Çıkardı27 Aralık 2018
CHP’nin Esenler Belediye Başkan Adayı Belli Oldu 26 Aralık 2018
İSMET İNÖNÜ’YÜ SAYGIYLA ANIYORUZ…25 Aralık 2018
Esenler Fevzi Çakmak Mahalle Muhtarının Kardeşinin Ölümü Kahretti…25 Aralık 2018
CHP’li Ütebay Bu Yeri Neden Mahkemeye Taşımıyor24 Aralık 2018
Kahveci Tekrar Esenler Rizeliler Derneği Başkanı23 Aralık 2018
Belli “Genç Kılavuzda” Gençlik Projelerini Anlattı22 Aralık 2018
Kaplan: Esenler’in İlk ve Tek Bağımsız Adayı 22 Aralık 2018
17-25 Aralık “YOLSUZLUK VE RÜŞVET” 21 Aralık 2018
(ANAP) Kökenli Ekrem İmamoğlu CHP’yi Uçurur19 Aralık 2018
CHP’liler “Maraş, İnsanlığın Utancıdır”19 Aralık 2018
Tokat’lıların Kütüphane projesi dernekleşiyor19 Aralık 2018
CHP Esenler Kan Kaybına Devam Ediyor 17 Aralık 2018
Trabzonlu İş Adamı Onur Ayar’dan Adaylık Kahvaltısı 16 Aralık 2018
Esenler’deki bir okulda iğrenç olay! 12 Aralık 2018
Esenler’de Eğitim Karma Karışık - Öğrencilerimizin Geleceği Karanlık10 Aralık 2018
Esenler’in Pazar Fiyatları Cep Yakıyor10 Aralık 2018
Ertaş, Esenler’de vefatının 34. yılında anıldı10 Aralık 2018
Ayar MHP Esenler Meclis Üyesi Aday Adayı08 Aralık 2018
Esenler Meclisinde Kıyamet Koptu…07 Aralık 2018
Esenler Atışalanı Anadolu Lisesi Eğitimin Yıldızı05 Aralık 2018
Kılıç: Esenler’de Eğitim Camiasının Yanlışlarını Meclise Taşıdı 04 Aralık 2018
CHP’li Şahin- Ütebay- Örüklü = Yanlış Üçlü04 Aralık 2018
Baş: Çok İlçe Başkanları Gördük, Ama Böylesini Hiç Görmedik03 Aralık 2018
Kaymakam Karataş Engellilerle Yürüdü…03 Aralık 2018
Esenler’de Dünya Engelliler Günü kutlandı03 Aralık 2018
GAZETEMİZDE YER ALAN HABER’DEN DOLAYI NİHAT YEŞİLYURT’DAN AÇIKLAMA29 Kasım 2018
Esenler’in Solcularından CHP’ye: Ciddiye Alırsalar Birlikte Oluruz26 Kasım 2018
Esnaf Odası Başkanı Şahin’e MHP’den Ziyaret23 Kasım 2018
CHP’Lİ KILIÇ’IN ve USTA’NIN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI23 Kasım 2018
Esenler’de Parayı verirsen Eğitim Alırsın16 Kasım 2018
Esenler’in Sevilen İşadamı Haydar Dibi Korkuttu15 Kasım 2018
CHP'nin Ahlaksız Vekiline Büyük Kınama15 Kasım 2018
Hayırsever Yavuz Selim Muhtarı15 Kasım 2018
Göksu Önce Muhtarı Sonra Gazeteciyi Fırçaladı14 Kasım 2018
Ütebay’a Keşan’dan Yazılı Metin Gelmeyince Pot Kırdı13 Kasım 2018
AKP Esenler’de Göksu- Sirkeci Karşı Karşıya12 Kasım 2018
Batı Trakya Balkan ve Rumeli Derneği Ata’yı Andı10 Kasım 2018
ESENLER ATATÜRK’Ü ANDI10 Kasım 2018
Ütebay Düzene Boyun Eğdi, CHP’yi Rezil Etti…10 Kasım 2018
CHP Esenler İlçe Başkanı ve Eşi 544’e Müdahil Olamadı…09 Kasım 2018
Başkan Göksu Yavaş’a Kürsü Hakkı Tanımadı 09 Kasım 2018
Batman Valisi Hulusi Şahin, Karşılama Töreni İstemedi09 Kasım 2018
Esenlerin Devrimci Yurtseverleri, Usta ve Kılıç Ata’yı Andı 09 Kasım 2018
CHP’li Şahin, AKP’lilerle “CEMAATÇE” İşbirliği Yaptı 09 Kasım 2018
Esenler’deki Okullarda "Kaynak Kitap" Vurgunu07 Kasım 2018
Gezi Şehidi Ali İsmail Korkmaz Gambiya’da Yaşıyor07 Kasım 2018
Yıldız İşletme Kulübü “JUST IN CASE” etkinliği başladı…06 Kasım 2018
Esenler’in Yeni Kaymakamı Adil Karataş06 Kasım 2018
AKP'li Arnavutköy Belediyesi’nin Organize İşleri04 Kasım 2018
Esenler'de 29 Ekim Coşkuyla Kutlandı31 Ekim 2018
Veda Yemeğinde ESDEF Yok Sayıldı01 Kasım 2018
VALİ ŞAHİN ESENLER’E VEDA ETTİ01 Kasım 2018
İYİ PARTİ 1. YILINI KUTLADI31 Ekim 2018
Devrimci Gazeteci İsmail Kadı Vefat Etti28 Ekim 2018
Özkan “son söz genel merkezin” 27 Ekim 2018
Şahin: CHP İlçe Başkanı Rüya Görüyor27 Ekim 2018
Gülden: Ben Adayım, Sağcı Aday Neyin Nesi?27 Ekim 2018
Esenler Kaymakam Şahin, Batman Valisi oldu27 Ekim 2018
CHP Esenler İthal Başkan ve Meclis Üyesi Bile Bulamadı… 26 Ekim 2018
CHP’ye Üye yapılmadı- İYİ Parti il yöneticisi oldu 25 Ekim 2018
Esenler’e Millet Bahçesi22 Ekim 2018
CHP’nin Kurşun Askeri Yedekçi Beşiktaş’a Aday Oldu 20 Ekim 2018
Esenler CHP Meclis Üyeliğine Aday Bulamıyor19 Ekim 2018
“Bir Ambulans Bile Park Edemediğimiz Sağlık Ocaklarımız Var.”19 Ekim 2018
Dindar Yumuşak Soru İle Günü Kurtardı 18 Ekim 2018
Esenler’liler Tatbikat Değil Dönüşüm Bekliyor17 Ekim 2018
Esenler’de motosiklet yayaya çarptı17 Ekim 2018
Esenler’in Şampiyonunu ESDEF Karşıladı16 Ekim 2018
Canların Aşuresinde Birlik ve Beraberlik Mesajı 15 Ekim 2018
ESDEF: Tüm Siyasilere Aynı Mesafedeyiz14 Ekim 2018
CHP’nin il Sekreteri Aksu Organize İşleri Sever… 14 Ekim 2018
Esenler’de Dostlar Gurubu İle Türk Sanat Müziği 13 Ekim 2018
Sol Kanatın’ Ön seçim Talebine Kaftancıoğlu’ndan Ret12 Ekim 2018
CHP "Sol Kanattan" Ön Seçim için imzalı başvuru… 11 Ekim 2018
Beşiktaş’ın Göbeğine Bir Hançer Daha Çakıldı11 Ekim 2018
İstanbul’da Şebeke Suyuna Zam mı Yapıldı?09 Ekim 2018
CHP’nin Esenler Aday Adayı Memet Gülden09 Ekim 2018
CHP'li AV. Fehmi İlhan’ın acı günü09 Ekim 2018
Esenler İYİ Parti Aşure Dağıttı- CHP’liler Bağlama Çaldı07 Ekim 2018
Esenler’de Saadet Dolu Kahvaltı07 Ekim 2018
CHP’nin Zeytinburnu Aday Adayı Mithat Şahin 06 Ekim 2018
Genç Avukat Borçları Yüzünden Canına Kıydı05 Ekim 2018
Usta: Siz İktidar Olmadan Öncede Müslümandık04 Ekim 2018
Esenlerin 2019 Tahmini Bütçesi: 370 Milyon TL04 Ekim 2018
Huzur Toplantısı Huzura Erdi 04 Ekim 2018
Koç’un Torunu Koç Gibi…03 Ekim 2018
Esenler Kaymakamı Halkı İle 10 Bin Adım Yürüdü03 Ekim 2018
Usta “ Müfterilerin Emeğimi Çalmasına İzin Vermem” 02 Ekim 2018
“Esenler İlerde Muhteşem Bir Şehir Olacak”02 Ekim 2018
Usta Danıştay Kararı Uygulanmalıdır 02 Ekim 2018
CHP’li Şahin İş Kazasında Ölene Fiyat Biçti02 Ekim 2018
Kaymakam Şahin: Okul Yeri Arıyorum Yer Yok!29 Eylül 2018
Kılıç CHP'nin onurunu kurtardı 29 Eylül 2018
ESDEF Aşure Pişirdi Kaymakam Dağıttı 28 Eylül 2018
Ramiz Dayı (Tuncel Kurtiz) Hasretle Anıldı28 Eylül 2018
AKP'li başkanlar gidici27 Eylül 2018
Kaplan Tamam Dedi-ESDEF Kongre Kararı Aldı27 Eylül 2018
Esenler’de AKP Üye Kaydı Yapıyor CHP Bağlama Çalıyor 26 Eylül 2018
AKP’li Başkana Komşularından Büyük Tepki25 Eylül 2018
Demir: İlçe Başkanını Ziyaret Etti- Göksu’yu es mi Geçti?25 Eylül 2018
Esenlerdeki Canlar Sokağa Taştı23 Eylül 2018
Esenler Hacı Bektaş’tan Cemevi İsyanı22 Eylül 2018
Esenlerin Hizmetinde Olmayan Stadyum22 Eylül 2018
Esenler Giyimkent'te kumaş çalanlar kamereya yakalandı 21 Eylül 2018
Yerel Basın Ak Parti İlçe Başkanı’nı Ziyaret Etti20 Eylül 2018
Özgür Basın Şehidi Unutulmadı20 Eylül 2018 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber