SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

“Her halükarda biz kazanmalıyız”
08 Nisan 2017
Devrimci Hareket, başkanlık referandumuna ilişkin yayımladığı açıklamada, “Kazanmayı salt oy sayısı olarak ölçemeyiz, ama her halükarda biz kazanmalıyız” dedi.
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%
“Her halükarda biz kazanmalıyız”
Devrimci Hareket’ten 16 Nisan açıklaması: Söz, yetki ve karar hakkımız için mutlaka kazanmalıyız!
 
Devrimci Hareket, başkanlık referandumuna ilişkin yayımladığı açıklamada, “Kazanmayı salt oy sayısı olarak ölçemeyiz, ama her halükarda biz kazanmalıyız” dedi.
 
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
“Anayasa değişikliği ile amaçlanan rejimin şifreleri, AKP’nin 15 yıllık iktidarı sürecinde serpiştirilmiş, zamana yayılmış halde vardı. Bugünkü KHK’li OHAL ise bunun yoğunlaştırılmış biçimidir.
Egemenlerin yönetememe krizi kapitalizmin kriziyle iç içe geçmiş durumda. Halkla olduğu kadar sermayenin ve iktidar odaklarının kendi içinde de bir hesaplaşma söz konusu olacağı için, Saray rejimi araç ve imkân çoğaltıyor. Anayasal çerçevesi çizilen diktatörlük, hemen tüm darbe dönemlerinde olduğu gibi kurucu bir nitelik taşımaktadır.
100 yıllık hesaplaşmanın bir boyutunu iradenin Saray’a teslimi ifade ediyorsa, diğer boyutu da ideolojiktir. Bunun da ana ekseni dinselleştirmedir; toplumun dini referanslarla uyuşturularak etkisiz kılınmasıdır.
Gerçekte, mevcut anayasanın “değişmez maddeleri” yerinde duruyor gibi görünse de söz konusu değişim, onları da işlevsizleştiriyor. Bu bağlamda 100 yıllık hesaplaşma, parantez kapama iddiaları boş değildir. Söz konusu olan şeriat değilse de siyasallaşan İslam’ın döneme (Türkiye’ye) özgü bir versiyonudur.
Saray rejiminin tekleşen iradesi ve işleyişi içinde daha dar, doğrudan bir Saray-Erdoğan çekirdeği olacak olsa da bu olgunun/tanımın özünü değiştirmiyor. Evet, genelde AKP, özelde (Erdoğan’ın dünürü Orhan Uzuner’in kurduğu Kardeş Kal Türkiye örgütlenmesi gibi) doğrudan Saray’a bağlı oluşumlar bir özel örgütlenmedir. Mesela özel yetkileriyle TMSF ve Varlık Fonu da Hazineye rağmen kurulmuş özel hazine işlevi görüyor. Güvenlik bağlamında da bu türden özel yapılardan, polis-ordu içinde özelleşmiş ilişkilerden söz edilebilir. Ancak tekleşen/tekelleşen iktidar zaten özeldir. Bu “özel”lik, dar bağlamda Saray’ın bekasını gözetse de son tahlilde, en büyük ve iktidara en yakın sermaye kesimlerinin çıkarlarının güvencesi, düzenin bekası içindir.
Kısacası, Devlet Bahçeli’nin “fiili durumun hukuki boyut ve içerik kazanması için demokratik bir sürecin işletilmesi” biçimindeki tanımı dahil, mevcut durum ve olası gelişmeler salt kişilerle/niyetlerle açıklanamaz. Veya mesele, “Cumhurbaşkanı’nın fiili durumu anayasaya aykırı, gelin o halde anayasal kılıf oluşturalım” biçiminde basite alınmaz.
Başkanlık, belirli boyutlarda keyfiyet içerse dahi son tahlilde iktidardaki tekelleşme ve artan insiyatif; dünya ölçeğinde taşların yerinden oynadığı ve yeni bir düzen tasarımının gündemde olduğu koşullarda, sermayenin çıkarlarının azami boyutta gözetilmesi ve bu amaçla olağanüstü yöntemlere başvurulması için kullanılacaktır. Yani bir kurumlaşma-resmileşme olacaksa bu, darbe koşullarının kurumlaşması-kalıcılaşması biçiminde olacaktır.
Gerçekte, artık askeri darbelere ihtiyaç bırakmayacak şekilde rejimin yeniden tesisi, 12 Eylül sonrasında gündeme gelmiştir. Hatta o günden bugüne özellikle de AKP döneminde bu konuda çok ciddi mesafelerin alındığı, bir darbenin görevlerini yerine getirebilecek “normal” görünümlü bir düzenin tesis edildiği söylenebilir. Bugün de yaşanmakta olan içerik itibariyle budur. 15 Temmuz özel bir durumdur. Onun başarısızlığı üzerine daha uygun ve daha başarılı sivil bir darbe iklimi yerleştirilmektedir.
 
Başkanlığa neden mecburlar?
Bu konuda öncelikle stratejik ilişkilere, nitelik belirleyici adımlara bakmak gerekiyor. Bugün OHAL koşullarında ne yaşanıyorsa, bütün bunların devamı ve kalıcılığı için başkanlık şart/zorunlu görülüyor ve bu bir anlamda savunuluyor. Mesela son günlerde bir anda ABD’yle ve Körfez ülkeleriyle trafik hızlandı. İngiltere de Brexit sonrasında eski sömürgeleri olan Körfez ülkelerine yöneldi. Saflaşmalar ve stratejik boyutlu politikalar devam ediyor. Bu, ekonomi için de bölgedeki savaş için de eksen tartışmaları için de tayin edicidir.
Ekonomiden sorumlu devlet bakanı Mehmet Şimşek, “Bu anayasa değişikliği ihtiyaçtan kaynaklanıyor 
 Değişikliğin kişisel bir takım beklentilerle falan alakası yok. Bu anayasa değişikliği yapılmazsa Türkiye ekonomisi ileride çok büyük sıkıntılar yaşar. Türkiye siyasetinde çok büyük krizler oluşabilir.” (abç) dedi.
Şimşek, bir yanıyla “darbe koşulları olmasa kriz olur” diyor ki bugüne kadarki grafik bunu gösteriyor. Gerçekten AKP, ekonomiyi kayıt dışı hatta karanlık paralarla kurtarıyor. Bunun için kısa bir hatırlatma yapmakta yara var. Merkez Bankası hesaplarında “net hata-noksan” diye bir kalem var. Bu, eskiden “istatistik hataları” olarak yorumlanır, pek de önemsenmezdi ve genellikle “sıfır”a yakın çıkardı. Ancak AKP döneminde bu kalem, sistematik biçimde “giriş” yönünde yükselmiş, 2003-2016 arasındaki artı, 41,7 milyar doları bulmuştur. Özellikle 2011 sonrasında çarpıcı bir tırmanma söz konusudur. Irak ve Suriye savaşları, Körfez ülkeleriyle ve cihatçı çetelerle girilen ilişkiler bu konuda akla gelebilecek ilk verilerdir. Erdoğan’ın son Körfez gezisinden sonra “dolar yakında 3,50’ye inecek” demesi, söz konusu esrarengiz-karanlık girişler için somut bir bilgidir.
Bugünün iktidarın ve sermaye güçlerinin olamasa olmazı olan KHK’ler, gerçekte yargısız infaz mekanizmalarıdır. Bunların sürekliliği anlamına gelen ve meşru görünümlü bir işleyiş ancak başkanlıkla mümkündür.
Giriş bölümünde de kısaca değindiğimiz gibi başkanlık, bir yanıyla da dünya ve bölge özelindeki paylaşım savaşının ve yeni düzen kapışmasının Türkiye’ye izdüşümüdür; bugüne dek izlediğimiz hukuksuzlukların, yağma ve sindirme operasyonlarının sistemlileşmiş, kalıcı biçimidir. Dünyada yerinden oynayan taşların dizilimi, yani yeni düzen oluşumu sanıldığından da uzun bir süreci kapsayacak, çok enstrümanlı ve çok bileşenli bir savaşın sonunda gerçekleşecektir. İşte bu genel nedenlerin Türkiye’ye yansıması ve 15 Temmuz dahil Türkiye’deki özel nedenler, örneğin hâlâ sermaye güçlerinin bir kapışma ve saflaşma sürecini tamamlamamış olması, Türkiye’de başkanlığı zorunlu kılmaktadır.

Bu aşamada neden “çözüm süreci” başlamaz?
Yukarıdaki başlık, “HDP ekseninde örgütlü Kürt halkı neden evet oyu vermez” biçiminde de olabilirdi. Bugün bir kez daha Kürt sorunu bağlamındaki somut veriler yer yer spekülatif olanların gölgesinde kalıyor. Bu arada tekrar “çözüm süreci”nin başlayacağı, alttan alta “evet”in konuşulduğu gibi yönlendirmelerin daha önceki değişken/kaygan tüm zeminlere ve tüm yaşanmışlıklara rağmen gerçeği yansıtmadığını görmek için, mevcut tabloya ezberden ve duyumlardan uzak biçimde bakmak yeterlidir.

Bu konuda söylenecek çok şey var
Hemen her adım, dar bağlamıyla yetinilmeyip paradigmaya (Demokratik Ekolojik Cinsiyet Özgürlükçü Paradigma) kadar uzanan bir kapsam içinde tartışılmalıdır. Ama yine de konu bağlamında söylersek, çözüm sürecine dönük yeni adımlar eşliğinde Kürtlerin oylarının da mevcut “evet” koalisyonuna eklenmesi olası görünmüyor. Ahmet Türk’ün “HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve arkadaşlarımızın serbest bırakılması yeniden diyalogun yolunu açabilir” demiş olması çok genel bir ifadedir ve bu durumda bir şeyi değiştirmiyor. Evet paradigma, her koşulda olduğu gibi bugün de görüşme yapmaya müsait bir duruş tanımlıyor. Ancak tüm uzlaşma eğilimlerine rağmen mesele “Bırak Demitaş’ı al oyları” basitliğinde seyredemez.
Sürecin MHP eşliğinde ve milliyetçilik ekseninde bugüne dek köpürtülen boyutu da söz konusu adımın kısa vadede atılmasına, istişareler olsa da sonuç vermesine engeldir. Ne yazık ki bu tür olgular değerlendirme yapılırken çoğu kez hafife alınıyor, magazinin veya spekülatif söylemlerin etkisine kolay giriliyor.
Açılan bu yöndeki tartışmalar, coşkulu-bütünlüklü bir “hayır” çalışmasının yapılmasını olumsuz etkileyebilir, motivasyonu düşürüp sandığa gitmeme oranını artırabilir. Olsa olsa bu amaçlanıyordur. Yoksa önceki çözüm-tartışma süreçlerinden de bilindiği gibi bu mesele, kamuoyu önünde edilecek üç beş lafa sığacak türden değil.

Özetle, 79 belediyeye kayyum atandığı, 83 belediye eş başkanının tutuklandığı, Sadece Diyarbakır’da 969 belediye personelinin işine son verildiği; HDP sözcüsü Baydemir’in ifadesiyle söylersek AKP’nin muhalif kesimlere düşmanlıkta ‘çığır açtığı’ koşullarda şu veya bu şekilde kurulacak temasın, uzatılacak “şeker”in Kürt halkındaki “hayır” eğilimini “evet”e çevirmesi olası görünmüyor.
Barzani’nin Türkiye’ye geldiği sırada Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının göndere çekilmesive Barzani’nin “Çözüm süreci yeniden başlamalı” diyerek Ahmet Türk’le ve Sırrı Sakık’la görüşmesi, Kürtlere bir jest bile değildir, olsa olsa ucuz bir manevradır. Devamında Sırrı Sakık’ın belediye başkanlığından alınması, bu manevranın ölü doğduğunu bizzat manevra sahiplerinin gördüğünün işaretidir. Buna, Irak’ta Şengal bölgesinde Peşmerge’nin PKK’ye saldırmasını da eklediğimizde, sürecin bırakalım Kürtlere jesti çok daha saldırgan bir istikamette gelişeceğini gösteriyor. AKP’nin MHP ile içeride ve dışarıda geliştirdiği politikaların zorunlu sonucu da budur.

Haziran Hareketi’nin süreçteki rolü
Mevcut tüm veriler, referandumdan “Evet” çıkarsa, mücadelenin daha da sertleşeceğini, “hayır” çıkarsa, kesintisizlik bağlamında mücadelenin 17 Nisan’a taşınması gerekeceğini gösteriyor.
Bu süreçte “hayır” bağlamında atılan hemen her adım önemli ise de kalıcı ve örgütlü adımlar, kazanımların korunması ve daha da boyutlanacak olan mücadelenin ihtiyaçlarına yanıt olabilmek için tayin edici önemdedir.
Referandum çalışmaları öncesinde eve çekilmiş, kaygıları güvenliğe kadar daralmış, gidişatı değiştirebilmeye olan inancı zayıf düşmüş olan halk, tekrar evden çıkmaya, sokakları-salonları doldurmaya, söz söylemeye başladı. 2013 Haziran’ından beri ilk kez böyle bir canlılık ve politize olma durumu yaşanıyor. Gezi sürecinde gündeme gelen forumların güncellenmiş biçimleri yaygınlaşıyor. Tam da bu nedenle; “Salon toplantıları”, “biz bizeyiz”, “zaten hepimiz hayırcıyız” biçiminde dışa vuran ve söz konusu çalışmaları hafife alan tutum ve davranışlardan uzak durmak gerekiyor. Bu enerji, doğru bir iradeyle buluştuğunda sadece 16 Nisan’ı değil geleceği de kazanmanın habercisi olur. Çokça kabul gördüğü gibi 16 Nisan eğer bütünüyle durdurma değil bir frenleme ise o halde frenleme sonrasını da gündemine alan bir kesintisiz çalışmaya ihtiyaç vardır.
Haziran Hareketi, “hayır” zeminindeki çeşitliliğe en fazla dokunabilen yapı olması itibariyle özel bir öneme/işleve sahiptir. Gerçekte bu, Haziran’ı Haziran yapan niteliktir. Ancak yine de hareketin oturduğu ve işlevini temenni edilen boyutta yerine getirdiği söylenemez.
Bunca zamandan sonra Haziran’ın hâlâ ne olup olmadığının tartışılabiliyor olması, bir sorun olarak kaydedilebilir. Belki de Haziran’ın olması gereken en önemli özelliği, dinamikleri kendi içinde eritmek değil, önünü açmak ve diğer dinamiklerle beraber daha güçlü biçimde var olmasını sağlamaktır. Bu niteliğin, bugün sağlanamamış ve Hazirancılarca içselleşememiş olması, hareketin önemini zayıflatmıyor.
Bu tür yapılarda bir parti gibi ideolojik netlik olmaz, program olur. Bu bağlamda Haziran, hayatı kavramlara çekip sınırlayan değil, akıcılığına imkan tanıyan; bir gücü, bir kesimi içine alıp kendi rengine büründüren değil, onu kendi rengi ile sürece katan (bunu yapması gereken) bir harekettir.

Her halükarda biz kazanmalıyız!
Bu süreçte tehditle, yalan ve manipülasyonlarla yol almaya çalışanlar karşısında, gücünü haklılığından alan ve hurafeleri değil gerçekliği ölçü kabul eden bir zeminde olmak, bizleri onlardan daha güçlü kılıyor.
Pablo Larrain’in No filminde bir sahnede “cesaret özgürlüktür” deniyor. Cesaret, aynı zamanda özgüvendir. Haziran, halkın özgüveninin büyütülmesi, yaşam alanlarındaki imkânların, potansiyellerin açığa çıkarılmasının sağlanması, sözün-yetkinin ve kararın halkta olmasıdır. Bunun 1917 Rusya’sındaki karşılığı Sovyetlerdir. Küba’daki karşılığı Devrimi Savunma Komiteleri’dir. 1977’deki karşılığı Direniş Komiteleri’dir. Bugünkü karşılığı da Haziran Meclisleri’dir. Bu, hem mücadele hem de geleceği kurma aracıdır. Yani hem itiraz hem alternatiftir. Eğer sosyalizm, kötülüğün-karanlığın iktidarlaşmasına karşı, güzelliği ve aydınlığı ifade eden iradenin kazanması ise bu alternatif bugünden adım adım somutlanmalıdır.
Alternatif iddialılar dahi eğer alternatifi araçtan amaca kadar her noktada somutlayamıyorsa, ister istemez karşıtına öykünür ve onun araçlarını taklit eder duruma düşer. Bu nedenle bizim alternatiften ne anladığımız, bunu nasıl somutladığımız büyük önem taşıyor.
 
Alternatifin somutlanması, aynı zamanda görünür kılmasıdır.
Gezi’de yakaladığımız ama kalıcı kılamadığımız şeyi bugün kalıcı kılabiliriz. Bunun için, sıradanlıktan, azla yetinmekten ve günü kurtarmaktan öte bir duruşumuz olmalı. Öyle ki aynı dava için yanımızdakinin omzu omzumuza değdiğinde Küba kokusu alabilmeli, aynı kortejde Che ile göz göze gelebilmeliyiz.
Özetle vaktinde Sokrates felsefeyi gökten yere indirdi. Fransız devrimi iktidarı gökten yere indirdi. Bizler de alternatifi soyuttan somuta indirmeliyiz. İnsanlar, alternatifin somutluğunu, sıcaklığını hissetmeli, gerçekten söz-yetki ve karar sahibi olmalıdır. Yaptığımız çalışmalarda ve işaret ettiğimiz umut kapsamında alternatif, uzak bir vaat veya bir reklam filmi gibi durmamalıdır. O nedenle, kazanmayı salt oy sayısı ile ölçmemeliyiz. Her hâlükârda biz kazanmalıyız.Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Erdoğan’ı şikayet ettiği için gözaltına alınan Gezi yaralısı: 2 gün boyunca işkence gördüm16 Aralık 2017
Kent yağmasının yeni adı: 5+115 Aralık 2017
Haziran'dan Kudüs açıklaması08 Aralık 2017
“Ben Senin Boynuna Neyi Takacağımı Çok İyi Biliyorum”05 Aralık 2017
CHP'li İnce: IMF’ye borç verecek kadar çalmışlar03 Aralık 2017
HDP, ‘Milletin aklıyla alay ediyorlar’29 Kasım 2017
Yüksel’de 386. gün saldırısı: Eyleme, Devrimci Gençlik Dernekleri de destek verdi29 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu, beklenen belgeleri açıkladı!28 Kasım 2017
MHP'de istifalar sürüyor: Belediye başkanı istifa etti24 Kasım 2017
Tekin'den "Aday Olacak Mısınız?" Sorusuna Yanıt Geldi22 Kasım 2017
İKİ BAKANLIK ARASINDA İHTİLAF... 22 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu: Demokrasi askıda 21 Kasım 2017
‘Maddi durumu iyi olanlara burs, kötü olanlara kredi’19 Kasım 2017
Bahçeli geleceği AKP’de görüyor15 Kasım 2017
Kılıçdaroğlu: Gazeteciliğe Üç Koldan Saldırı Var04 Kasım 2017
AKP'nin 'parsel parsel' FETÖ'ye peşkeş çektiği yerler26 Ekim 2017
ERDOĞAN'A REKOR ZAM!..26 Ekim 2017
Akşener'den Önce Davrandı25 Ekim 2017
MHP'den toplu istifa haberi 23 Ekim 2017
Prof. Dr. Eyidoğan: Son kalan yeşil alanı nasıl yağmalarız mantığı var23 Ekim 2017
Başkanlardan sonra sıra bakanlara gelecek22 Ekim 2017
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi’nin 1 milyon metrekarelik alanı imara açılıyor22 Ekim 2017
İstanbul’un sayılı yeşil alanlarından Validebağ Korusu’nda sondaj izni!22 Ekim 2017
Semih Özakça'ya tahliye kararı!20 Ekim 2017
Zam yağmuru devam ediyor...20 Ekim 2017
Sosyalizmin ağırlığının olmadığı dünya, nasıl bir dünyadır?19 Ekim 2017
Kılıçdaroğlu'ndan muhtarlar vasıtasıyla iktidara çağrı18 Ekim 2017
Fatih Maçoğlu: İstanbul'da 'Komünist bal' satışına başladık15 Ekim 2017
İşte ‘Büyük Türkiye’ palavrası: Muhtaç sayısı 10 milyona dayandı!15 Ekim 2017
Kılıçdaroğlu: Temelinde barış olan anlayışı yeniden inşa etmeliyiz14 Ekim 2017
Yeni üniversite sınavının ayrıntıları12 Ekim 2017
Behice Boran (Anne) Anıldı08 Ekim 2017
Oktay Etiman Yoldaş Uğurlar Olsun05 Ekim 2017
Muğla’ya Dikilen Yunan Anıtı Törenle Açıldı04 Ekim 2017
Temel Karamollaoğlu: Ak Parti'nin yüzde 60'ı hapse girer03 Ekim 2017
Vatandaş Talep Etmediği Hizmetin Bedelini Ödeyecek03 Ekim 2017
HAZİRAN’dan velilere mektup: Laik ve bilimsel eğitim mücadelesi için bir araya gelelim02 Ekim 2017
Cinsel istismarı ‘şaka’ diyerek geçiştirmişler!02 Ekim 2017
Zam yağmuru geliyor!29 Eylül 2017
AKP'nin adayı bu adam…28 Eylül 2017
Türkiye’de en zenginlerin geliri, en yoksulların gelirini neredeyse 8’e katladı!26 Eylül 2017
Cumhuriyet davasında buruk tahliye!25 Eylül 2017
AKP’liler Makam Yaratıp Faturayı Devlete Ödettiler25 Eylül 2017
Çocuklara Yeni Tanrı Öğretisi!..25 Eylül 2017
İnşaat ve Yapı İşçileri Sendikası kuruldu24 Eylül 2017
İBB Başkanı Kadir Topbaş istifa etti22 Eylül 2017
FETÖ gitti ENSAR geldi18 Eylül 2017
​Yeni Diyanet İşleri Başkanı ve FETÖ İmamı18 Eylül 2017
"Okul İdarelerimiz Kayıt Ücreti Alamaz”16 Eylül 2017
Mall Of İstanbul'un Bulunduğu Arazi Mahkemelik14 Eylül 2017
Semih Özakça ve Nuriye Gülmen’in davası bugün başlıyor14 Eylül 2017
CHP’nin Delegeleri Masa Başında Belirleniyor11 Eylül 2017
AKP ESKİ KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI AZİZ YENİAY ,İŞADAMINA RANT SAĞLAMIŞ07 Eylül 2017
CHP'nin 94. Kuruluş Yıldönümünde;Erdoğan'a sert sözler09 Eylül 2017
Topbaş, AKP’lilerin kararlarını CHP’lilerin oylarıyla iptal ediyor09 Eylül 2017
11 Eylül’de Cumhuriyet İçin Silivri’deyiz08 Eylül 2017
Tarihin Utanç Günleri 6-7 EYLÜL06 Eylül 2017
Gericiliğe Kafa Tutan Adam04 Eylül 2017
HAZİRAN’dan 1 Eylül mesajı02 Eylül 2017
Barış Vakfı, Barışı Günü için yazılı açıklama yayımladı01 Eylül 2017
Kılıçdaroğlu: Tutukluluğunuz ilgili yasalara da aykırı01 Eylül 2017
Yeşil Artvin Derneği yalanlara cevap verdi31 Ağustos 2017
Erdoğdu: “ Tayyip Günahkar Bir Kuldur”29 Ağustos 2017
İstanbullular dikkat… Bugün ve gece! 29 Ağustos 2017
Trafik sigortasına zam geliyor28 Ağustos 2017
Enerjide taşeronlaşma oranı yüzde 72,5’a yükseldi26 Ağustos 2017
KESK’ten toplu sözleşme protestosu: Sefalete teslim olmayacağız!23 Ağustos 2017
“Biz Ayder’i Kirlettik, Rezil Ettik”20 Ağustos 2017
Eyidoğan uyarıyor, “Ege her an depreme hazır olmalı”19 Ağustos 2017
'Siyasi kavgayı mahkemede çözmek kadar tehlikelisi yok'19 Ağustos 2017
Bayrampaşa'da yangın: 1 ölü, 10 yaralı19 Ağustos 2017
Beşiktaş’ta neolitik döneme ait kalıntılara rastlandı17 Ağustos 2017
Marmara'da yakında 7'nin üzerinde deprem olacak17 Ağustos 2017
Şaibeli referandum için yeni gelişme16 Ağustos 2017
Uygun adım din devletine…16 Ağustos 2017
Hedefteki CHP’li hakkında soruşturma15 Ağustos 2017
Maçka Şehidini Gözyaşları İle Uğurladı13 Ağustos 2017
Eyidoğan: Fayın doğusunda gerilme arttı08 Ağustos 2017
Süper Kupa'da 'Mustafa Kemal Paşa' dışarıda07 Ağustos 2017
Türkiye’min Sarıklı, Sakallı, Cübbeli Polisi04 Ağustos 2017
Ensar’a var, halka yok04 Ağustos 2017
Valilikten asker uğurlama konvoylarına ilişkin genelge 04 Ağustos 2017
Bu sözleri söyleyen Kadri Gürsel sanık, Hüseyin Gülerce tanık29 Temmuz 2017
9 ay sonra buruk tahliye: 4 arkadaşımızı da Silivri'den alacağız29 Temmuz 2017
Şaşkın Ördek Suya Tersten Dalar25 Temmuz 2017
CHP, " Yapıştı Topbaş’ın Yakasına 24 Temmuz 2017
Erdoğan bir gün öyle, bir gün böyle…24 Temmuz 2017
Aşiyan Parkı kapatıldı, ağaçlar işaretlendi23 Temmuz 2017
MEB’e göre ‘cihat’ İslam’ın temel ibadeti, Alevilik sadece bir yorum22 Temmuz 2017
Zorunlu din dersi dayatmasına boyun eğmedi, kazandı 20 Temmuz 2017
MHP’de toplu istifa! Tam 200 kişi…19 Temmuz 2017
Örgütlü cehalet örgütlü faşizme evrildi17 Temmuz 2017
Kılıçdaroğlu’ndan, Meclis’te Tarihi Konuşma15 Temmuz 2017
Akşener: şiddetle kınıyorum 14 Temmuz 2017
CHP İSPARK Yolsuzluğunu deşifre etti14 Temmuz 2017
Bugün Ethem’in doğum günü…11 Temmuz 2017
Adalet Yürüyüşü’nde yirmi dördüncü gün08 Temmuz 2017
Aziz Nesin hâlâ uyarıyor: ‘Türkiye uyanmalı!’06 Temmuz 2017
Taşyapı'ya Mahkeme Freni05 Temmuz 2017
Açlık grevinde 119. gün: Nuriye ve Semih artık yürüyemiyor!05 Temmuz 2017
'Allah adaleti emreder'01 Temmuz 2017
Buluş Yapanların Taşeronu Olmaya Devam01 Temmuz 2017
Yap-İşlet- Seyret’01 Temmuz 2017
AKP’nin ‘Kerbela’ Zulmü27 Haziran 2017
PTT elden mi çıkıyor?27 Haziran 2017
Enis Berberoğlu cezaevinden çıkarak cenazeye katıldı23 Haziran 2017
Çayeli'nde, Faşistler 'Adalet' Yürüyüşüne Saldırdı22 Haziran 2017
Yaramazlığa Devam’: Kazım Koyuncu 22 Haziran 2017
Adalet halkın ekmeğidir işçinin geleceğidir21 Haziran 2017
Adalet yürüyüşüne destek büyüyor19 Haziran 2017
“Vallahi Benim Karavanda Altın Klozet Yok”18 Haziran 2017
Erdoğan'a ikinci kaçak saray17 Haziran 2017
Seninde Adalete İhtiyacın Olacak…16 Haziran 2017
Terör Bitecek" Dediler; Terör Başladı13 Haziran 2017
İMO Başkanı Gökçe: Deprem toplanma alanlarını yok ettiler13 Haziran 2017
Ege Denizi'nde şiddetli deprem: '99'dan bu yana değişen ne?'12 Haziran 2017
AKP'li Şamil Tayyar isyan etti 'FETÖ ile mücadele edilmiyor'10 Haziran 2017
MECLİS ACİLEN UYUŞTURUCU SORUNUNU GÜNDEME ALMALI 10 Haziran 2017
Üniversiteye büyük saldırı07 Haziran 2017
ÇHD üyesi avukat Ebru Timtik gözaltına alındı05 Haziran 2017
HAYIR BİTMEDİ!’ SLOGANIYLA 19.30’DA TAKSİM’DE31 Mayıs 2017
Hayatın Sesi çalışanları: Davalar bize boyun eğdiremez30 Mayıs 2017
CHP’den Fikri Sağlar’a Kınama 26 Mayıs 2017
Gülmen ve Özakça tutuklandı24 Mayıs 2017
Görmez'in,FETÖ liderine gönderdiği mektup22 Mayıs 2017
Yıldız Kampüsü Resmen Boşaltılıyor22 Mayıs 2017
'Bahçeli Artık AKP'nin Yardımcı Eş Başkanıdır' 18 Mayıs 2017
Türkiye'de Vatandaş Borç Batağında 18 Mayıs 2017
Kılıçdaroğlu: Siz Ne Biçim Hakimsiniz?16 Mayıs 2017
Koltuk Değneği; “Erdoğan Yalnız Değildir”16 Mayıs 2017
Zübeyde Hanım'a yapılan çirkin15 Mayıs 2017
Dikkat! SGK için son 16 gün15 Mayıs 2017
Milyonlarca işçiyi etkiyecek yeni sistem15 Mayıs 2017
İstanbul’u Bekleyen Tehlike…14 Mayıs 2017
Kılıçdaroğlu, Anneleri Baş Tacı14 Mayıs 2017
TKP, Bu düzen değişmeli 14 Mayıs 2017
“Bu Ülkede Sandığımdan Daha Çok Hain Var”09 Mayıs 2017
Fransa Faşizme Onay Vermedi07 Mayıs 2017
Devrimci Hareket: Soluğun notalaştığı bir pratik; Fatsa…05 Mayıs 2017
1 Mayıs 1977'de öldürülenler Taksim'de anıldı30 Nisan 2017
‘YSK kararına karışamam’ diyen Danıştay, 2005’te YSK kararını iptal etmiş!29 Nisan 2017
1 Mayıs “Hayır’ını al da gel”27 Nisan 2017
‘AKP il ve ilçe yöneticisi 800 kişi hakim olarak atandı’27 Nisan 2017
Türkiye iş cinayetlerinde dünyada 3’üncü, Avrupa’da 1’inci sırada27 Nisan 2017
Albatros Parkı'nın kime satıldığı ortaya çıktı: 27 Nisan 2017
CHP, AİHM’e gidiyor 26 Nisan 2017
Ölen yurttaşa bile oy kullandırılmış!26 Nisan 2017
Cihaner: Türkiye artık hukuk devleti değil26 Nisan 2017
AKP’lilerin Gözü Selimiye Kışla’sında 26 Nisan 2017
38 “Hayır” aktivisti gözaltına alındı19 Nisan 2017
Kılıçdaroğlu, sokak eylemlerini destekliyor19 Nisan 2017
HDP de 'iptal' için başvurdu19 Nisan 2017
Tezcan: Referandum iptal edilmeli17 Nisan 2017
‘Kılıçdaroğlu 15 Temmuz gecesi neredeydi?’ diyen Yıldırım, o gece Ilgaz Tüneli’nde saklanmıştı11 Nisan 2017
"Türkiye’nin eyaletlere bölünme tehlikesi var"03 Nisan 2017
Çocuk İstismarcılarına Kıyak: Ensar Vakfı İle MEB’den Ortak Etkinlik30 Mart 2017
Sen Nasıl Bir Müslümansın? (AKP’li Düzce Belediye Başkanı)27 Mart 2017
Su kıtlığı 600 milyon çocuğu etkileyecek22 Mart 2017
Bam telimiz koptu…21 Mart 2017
Barzani AKP’den Yüz Buldu Kerkük'e Bayrağını Çekti 20 Mart 2017
Erdoğan,‘Emevi’de namaz’ kılamadı, Bırakın Ayasofya’da Kılsın 20 Mart 2017
'FETÖ'nün İstanbul imamı Topbaş mı?'17 Mart 2017
MHP'liler İnadına “HAYIR” Diyor!16 Mart 2017
Koray Aydın, '100'den fazla AKP'li vekil HAYIR diyecek'16 Mart 2017
İstanbulluların Sana Güveni Var Ama Sen Ne Yaptın “Kadir Abı”12 Mart 2017
“Kadir Topbaş’a yurt dışı çıkış yasağı konulmalıdır”12 Mart 2017
Önder Babat yoldaşları tarafından anıldı: Hep aynı inatla buradayız!03 Mart 2017
Türkiye'nin borcu yüzde 350 arttı03 Mart 2017
28 Şubat'ın mağdurlarından “Hayır” 27 Şubat 2017
Antikapitalistler platformu, "HAYIR!27 Şubat 2017
Deniz Baykal'dan sert sözler24 Şubat 2017
CHP’li Böke’ye ölüm tehdidi22 Şubat 2017
Uyanık Mehmet Cengiz’in yeni rantiyesi15 Şubat 2017
YSK, “sandık başında 10 parti görevli” 15 Şubat 2017
Asker anası Peker’e REST Çekti...12 Şubat 2017
Akademisyenlere keyfi ihraç: AKP'li yazarlar dahi isyan etti08 Şubat 2017
CHP’li Tanrıkulu’nun 2 yıl hapsi isteniyor07 Şubat 2017
Varlık Fonu’na devredilen PTT’ye 2 bin 500 personel alınacak 07 Şubat 2017
II. Abdülhamit'in 'evet'çi Torunu Çok Şey istiyor02 Şubat 2017
Çanakkale'de 'Hayır' çalışması yapan TKP'liler gözaltına alındı27 Ocak 2017
Roboskili ailelerin sesi: Barış için ‘Hayır’ 26 Ocak 2017
Koltuk değneği konuştu: ‘Evet’ demekte kararlıyız22 Ocak 2017
Kadıköy’de DİKTATÖRLÜĞE HAYIR22 Ocak 2017
CHP'nin referandum planı 21 Ocak 2017
Mahalli'ye tahliye20 Ocak 2017
Reina katliamcısı yakalandı17 Ocak 2017
Keşan’da maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi16 Ocak 2017
AKP'li Metin Külünk: 200 yılın hesabını soracağız13 Ocak 2017
"Teröristleri bırakmamızı Hükümet istedi"11 Ocak 2017
MİT TIR’ları davasında şok mütalaa11 Ocak 2017
Türkiye Oylanıyor Kritik Gün!09 Ocak 2017
İzmir’den" Hükümet İstifa" Sloganları Yükseldi06 Ocak 2017
Kılıçdaroğlu: Anayasa Teklifini Geri Çekin03 Ocak 2017
Tek Adam Rejimi, Diktatörlük Getirir30 Aralık 2016
Metal işçileri 26 fabrikada greve gidiyor28 Aralık 2016
Nasrallah: Halep zaferi Esad’ı devirme umutlarını sona erdirdi23 Aralık 2016
CHP’li Yılmaz: Türkiye ilk defa Esad ile çalışacağını açıkça ortaya koymuş oldu23 Aralık 2016
Yine Kuran kursu yine çocuk istismarı!21 Aralık 2016
Ali Tatar ölümünün 7'inci yılında anıldı 19 Aralık 2016
Erdem,”Reisiniz atarlı, sermayeniz katarlı” 16 Aralık 2016
Cengiz'e “Müze'lik" kıyak talan ve yalan14 Aralık 2016
Birileri Bu Bidon Kafalıya Hesap Sorsun13 Aralık 2016
Mavi Marmara Davası’nda 20 milyon dolarlık “sus payı”10 Aralık 2016
Sarp Kuray tahliye edildi28 Kasım 2016
“Bu mektup neyin belgesidir? Rüşvetin belgesidir” 27 Kasım 2016
Yoldaş Castro Hayatını Kaybetti26 Kasım 2016
Tetikci “AKİT” Dün Ahmet Taner Kışlalı Bugün İse…21 Kasım 2016
Kadınlar çocuk istismarında cezasızlığa karşı ayağa kalktı!18 Kasım 2016
Beş gençten biri işsiz17 Kasım 2016
CHP’den Vatan Severlere Flaş Çağrı07 Kasım 2016
“UYARIYORUZ ARTIK YETER !”06 Kasım 2016
2 Kasım 1918: İttihat ve Terakki Cemiyeti liderleri ülke dışına kaçtı02 Kasım 2016
Erdoğan, basının düşmanı02 Kasım 2016
Eğitim-Sen'den Beyazıt'ta eylem çağrısı02 Kasım 2016
Cumhuriyet gazetesine operasyon31 Ekim 2016
CHP Hazinedar'a karşı harekete geçti 13 Ekim 2016
"AKP’nin tek derdi var, kendi içindeki FETÖ’cüleri himaye etmek"05 Ekim 2016
Bazı CHP’liler Ayağa Kalkmadı, Deniz Baykal Salonu Terk Etti03 Ekim 2016
'Herkes için adalet istiyoruz'03 Ekim 2016
Hastanelerin bir bölümü kaçak30 Eylül 2016
CHP'li Ağbaba: MHP'liler AKPnin yedek partisi olabilir miyiz derdinde22 Eylül 2016
Kurşun Askerden Kadir Ağabeylerine suç duyurusu21 Eylül 2016
"Camide Komünist Manifesto'yu Arapça okurum"17 Eylül 2016
SGK'lılar, İş Yeri Açarak ya da Ek İş Yaparak Yüksek Maaş Alabilecek!15 Eylül 2016
Bal Tutan Topbaş Gibi Parmağını Yalar08 Eylül 2016
Şehit kardeşinin cenazesinde Erdoğan'ı eleştiren yarbaya ihraç02 Eylül 2016
Erdoğan'ın ''huzurunda'' adli yıl açılışı01 Eylül 2016
Trabzon'da,Hasan Ali Yücel'in ismini sildiler31 Ağustos 2016
Cevahir Alışverişte İntihar25 Ağustos 2016
“Meclis'te FETÖ ile bağlantılı milletvekilleri var”19 Ağustos 2016
Prof.Dr. Eyidoğan: 20 kattan yüksek binaların deprem yönetmeliği yok17 Ağustos 2016
‘Haydarpaşa Garı, acaba kimlerin ağzını sulandırıyor?’14 Ağustos 2016
Geçmiş olsun be üstat12 Ağustos 2016
St. Petersburg'da tarihi zirve09 Ağustos 2016
Gelin Yenikapı’dan Demokrasi Çıkarın06 Ağustos 2016
“Osmanlı’da vatandaş yoktu, herkes kuldu” 04 Ağustos 2016
“CHP de varsa içine sızmış bu habis urdan kurtulmalı”04 Ağustos 2016
"Önemli silahlarımız kayıp"04 Ağustos 2016
Kılıçdaroğlu'ndan 'cemaat' uyarıları...02 Ağustos 2016
Gülerce, sütten çıkmış “AK” kaşık01 Ağustos 2016
Tehdidi bırak, bu 20 soruya yanıt ver!27 Temmuz 2016
“Ne oldu? iki ayyaş diyordunuz”27 Temmuz 2016
Yandaş Oldu Ama Vatandaş Olamayan Nazlı Gözaltında26 Temmuz 2016
Hüseyin Avni Mutlu gözaltına alındı26 Temmuz 2016
ABD', Gülen'e en yakın isimlerden ikisini Beyaz Saray'da ağırladı25 Temmuz 2016
Yüksek yargıya kupon arazi kıyağı09 Temmuz 2016
Rant işbirliği08 Temmuz 2016
PYD lideri Müslim: "Erdoğan’ı Lahey’de yargılatacak belgeler Rusya’nın elinde"07 Temmuz 2016
Nuhoğlu,” imar değişikliğine itiraz edeceğiz”06 Temmuz 2016
Ülkemiz sahipsiz, Mavi Marmara’da sahipsiz...04 Temmuz 2016

..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber