SİYASET      EKONOMİ      FİNANS      DÜNYA      SPOR      YAŞAM      GÜNCEL      YEREL      MAGAZİN      TEKNOLOJİ      BİLİM      EĞİTİM KÜLTÜR SANAT   
 
Ana Sayfa > GÜNCEL

Ellinci Yılında 15-16 Haziran 1970 Direnişi ve Günümüz İşçi Sınıfı-1
16 Haziran 2020
''Fabrika işçilerinin örgütlenmesi toplumsal muhalefetin gelişmesi açısından önemli, ancak o dönem örgütlenenler sadece fabrika işçileri değil. Güçlü bir öğretmen hareketi TÖS var…. küçüklü büyüklü 15-16 Haziran öncesinde 800 civarında işçi direnişi var. Köylü hareketleri de var aynı dönemde. Aynı dönemde, yine 1965’den sonra devrimci gençlik var ülkesinin meselelerini dert edinen''
Fontu Büyült Fontu Küçült 100%

15-16 Haziran 1970 Büyük İşçi Direnişi’nin ellinci yıldönümünde, o tarihte Arçelik Fabrikası’nda genç bir işçi olarak çalışan Hayri Erol ile görüştük. 15-16 Haziran işçi eyleminin bir öncü işçiler eylemi olduğunu ifade eden Erol’a, büyük işçi direnişini ve işçi sınıfının bugünkü durumunu sorduk.

Politez: 15-16 Haziran eylemlerini gerçekleştiren yüz binlerce işçiden biri olduğunuzu biliyoruz. O günün koşullarını ve kısaca eylemlerin nasıl geliştiğini anlatır mısınız?

Hayri Erol: Bu konuyu, geçmişinden koparıp, sadece görkemli bir işçi eylemi olarak ele alamayız. Yani, öncesinde hiçbir şey olmamış, sanki Türkiye'de yaprak oynamıyormuş da birden yüzbinlerce işçi sadece bir sendika kapatma girişimine karşı öfkeyle sokaklara dökülmüş değil. Yani bu öyle bir şey değil. Böyle anlatırsak, ülkemizin o günkü durumundan bahsetmezsek, hatta dünyadan söz etmezsek eksik kalır. 1960’lara gelindiğinde dünyanın üçte biri şöyle ya da böyle sosyalistti. Küba deneyimi büyük ilgi görmüştü. Dünyanın birçok bölgesinde kurtuluş savaşları, anti emperyalist savaşlar gelişiyordu. Mesela o yıllarda emperyalizme karşı mücadelenin simgesi olmuş Vietnam direnişi vardı.

Bütün bunların etkisi altındaki Türkiye'ye baktığımızda 60'lı yıllar mücadelenin yükseldiği yıllardır. 61 Anayasası’yla örgütlenmenin önü açılmış, ilk defa grev hakkı verilmiştir. İşçi sınıfı bu hakkın kağıt üzerinde bırakılmasına izin vermemiş, mücadele ederek ancak 1963'de yasalaşmasını sağlamıştır. Bu arada işverenler, insanlık suçu olan ve 1961 Anayası'nda yer almayan lokavtı da sokarak yasayı, Grev ve Lokavt Yasası olarak çıkartmıştır. Onu da belirtmek lazım. Türkiye’de toplumsal muhalefetin yükselişi 1965’lerden sonradır. DİSK'in kuruluşu da 1967 yılında olmuştur.

DİSK, Amerikancı sarı sendikacılara karşı bir itiraz olarak kurulmuştur. Sürekli işçilere, işyerleri için “buralar bizim ekmek kapımız” diyen, sürekli teslimiyetçiliği dayatan anlayışa karşı bir tepki olarak kurulmuştur. Bu itirazın tabandan geldiğini söyleyebiliriz. Türk-İş yönetimi değiştirilemeyince Türk-İş’e itiraz olarak kurulmuştur DİSK. Bu, işçi sınıfının tabanında coşkuyla karşılanmıştır. DİSK'in kurulması Türkiye için ileri bir adım olmuştur.

Ayrıca bu dönemde Türkiye İşçi Partisi'nin kurulması var. 1965 yılında TİP’in meclise girmesi de toplumda kitlelerin yüzünün sola döndüğünü gösterir. Bu durup dururken olan bir şey değildir. Bu gelişmeler, ortanın solu olarak kendini tarif eden CHP’yi de etkilemiştir.

Bütün bu gelişmeler esasında 15-16 Haziran’ın habercisidir. Esasında bir ilerleme var gerçekten. Peki, en çok nerede var bu ilerleme? Fabrika işçiliğinde var. Metal işçiliğinin burada başrol oynadığını görüyoruz.  Aslında Türkiye'de bir kalkınma da var, baktığımızda onu da görüyoruz. Türkiye ‘65 ile ‘70 arasında hızlı bir kalkınma içinde olan bir ülke. Montaj sanayi de olsa gelişme var. Türkiye'de binlerce işçinin çalıştığı dev fabrikalar var o dönemde. Amerikancı bunların çoğu. İşte Arçelikler, Otosanlar, Genotolar, Demir Dökümler, Türk Chrysler, Türk Kablolar, bunlar hep yabancı ortaklığında kurulmuş fabrikalar. Kimlerle işbirliğinde, kim ortakları;  Sabancılar, Eczacıbaşı, Koçlar. Dolayısıyla kısaca güçlü bir üretim var gerçekten. Benim çalıştığım Arçelik Fabrikası örneğin, buzdolabından biçerdövere kadar üretim yapıyordu. 25 mamul birden. Büyük bir canlılık. Büyük bir sanayi kurulması demek, binlerce insanın işçi sınıfının saflarına katılması demektir. Yeni işçiler demektir, yeni proleterler demektir. Bu da toplumsal mücadelede büyük bir ivme anlamına geliyor.

Kamuda hala Türk-İş'in egemenliği olduğu için o alanda bir gelişmeden söz edemiyoruz. Yani uzlaşmacı bir biçimde, devlet güvencesi altında iş güvenliği olan işyerlerinde Türk-İş’in egemenliği devam ediyordu. Ama özel sektörde ve özellikle metal iş kolunda büyük bir gelişme ve buna paralel gelişen bir örgütlenme vardı. Fabrika işçilerinin örgütlenmesi toplumsal muhalefetin gelişmesi açısından önemli, ancak o dönem örgütlenenler sadece fabrika işçileri değil.

Aynı dönemde, yine 1965’den sonra devrimci gençlik var ülkesinin meselelerini dert edinen. Çok önemli bir şey bu. Üniversitelere tahsil yapıp okumak için gelen gençler, aynı zamanda emekçilerin sorunlarına ilgi duyuyor, onlarla el ele veriyor, ülkenin sorunlarına sahip çıkıyor. Altıncı Filo eylemleri var Türkiye'de örneğin. Amerikan askerleri geliyor, devrimci gençler tarafından denize dökülüyor.

6. Filo eylemini yaşayanlar anlattı

 Güçlü bir öğretmen hareketi TÖS var. Türkiye Öğretmenler Sendikası gerçekten ciddiye alınan, öğretmenlerin haklarını savunan, yurtsever ilerici bir rotası olan bir yapıydı. Köylü hareketleri de var aynı dönemde. 

Büyük Eğitim Yürüyüşü'nün 51. yılı

15 Şubat 1969’da Ankara’da yapılan Büyük Öğretmen Yürüyüşü (TÖS) 

Öyle bir rüzgar esiyor ki soldan yana, yurtseverlikten yana. İncelediğimizde bu tavırların temelinin yurtsever çıkışlı olduğunu görüyoruz. Biraz sonra 15-16 Haziran'da da bu konuya geliriz. Hep anti emperyalist sloganların önde olduğu bir dönemdir. Böyle bir süreç yaşıyoruz, dolayısıyla bu kadar toplumsal muhalefetin yükseldiği koşullarda çok büyük bir işçi direnişinin olması aslında doğaldır da. O gelişmelerin doğal sonucudur diyebiliriz.

Büyük toplumsal olaylar kendiliğinden olmaz, gelişmesini tetikleyen bir şey olması gerekir. Bu bazen küçücük bir şey de olabilir. DİSK, 1967’de kurulan bir konfederasyon. Dikkatinizi çekerim, 1970'lere gelindiğinde yüzbinlere varıyor üye sayısı. Hızlı bir gelişme ama çok büyük değil aslında bu sayı bir konfederasyon için. Maden-İş konfederasyonun önemli bir sendikası ve epeyce de üyesi var.  Ancak bu işkolunda da işçilerin çoğu hala Türk-İş’e üye o dönemde. 65’ den sonra Türkiye’de bu biraz evvel ismini saydığım büyük holdinglerde direnişler başlıyor. Direnişler ekonomik temelli değil.1969 yılındaki büyük Singer direnişi örneğin, Türk-İş'ten DİSK’e geçmek için yapılan bir direniş. Fabrika işgal edilmiştir. Cevher İş Sendikası’ndan Maden İş Sendikası’na geçmek için büyük bir direniş yapılmış, fabrika işgali ile başarı kazanılmıştır. Çok büyük bir direniştir o. Gamak motor direnişi mesela, çok önemli bir direniştir. Sendika değiştirmek için yapılmıştır. Bir işçi yaşamını yitirmiştir, Şerif Aygün. 

“Şerif’i patron ve polis kurşunu öldürdü.

serif-aygun Bu mücadelede yaşamını yitirmiş, şehit düşmüştür. Böyle çok sayıda etkin eylemler var. Çorum'da ve başka illerde var böyle eylemler, Anadolu'da da var. Madenci eylemleri var. Esas olarak bu direnişler İstanbul başta olmak üzere, İzmit ve birçok yerde gelişiyor. İşçiler, kendilerine ihanet eden sendikaları terk etmek için ayağa kalkıyorlar. Bu işçiler sigortalı çalışan, sendikalı işçiler. Yani işçi sınıfının en zordaki kesimleri değil bunlar. Sınıfın nispeten,  diğer sendikasız sigortasız üyelerine göre daha üstte olan kimlik kazanmış işçiler. Çalıştıkları fabrikalarda yaptıkları üretimin cesameti çok büyük. Buzdolabı üreten, biçerdöver üreten, otomobil üreten fabrikalar bunlar. Dolayısıyla, özetle küçüklü büyüklü 15-16 Haziran öncesinde 800 civarında direniş var. Yani 15-16 Haziran’a gelmeden önce Türkiye'deki siyasi, demokratik sendikal hak ve özgürlüklerle ilgili manzara buydu.

Politez : Verdiğiniz örneklerden de görüldüğü gibi işçilerin, ölümle de karşılaşsalar, sendikalarını değiştirmek için büyük mücadeleler verdiklerini anlıyoruz. Buna iten nedenleri biraz açar mısınız?

Hayri Erol:  Evet, hatırlatmanız iyi oldu. DİSK’in alternatif bir odak olmasıyla alakalıdır. Yani işçiler durup dururken Cevher İş Sendikasını bırakıp neden Maden-İş’e geçsinler? Demek ki, orada bir şey oluyor. Olan neydi esas olarak? Bunu iyi saptamak lazım.

Ben işçi olarak bunu yaşadığım için söylüyorum. O dönem çok gençtim. Mesela Türkiye'de işçilerin üzerini ararlardı, üzerimizi ararlardı. Çok aşağılayıcı bir uygulamaydı. DİSK içinde Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Rıza Kuas - ki milletvekili oldu daha sonra Türkiye İşçi Partisi'nden- “Üstümüzü Aratmayacağız” diye bir kampanya başlattı. “DİSK’e bağlı işçilerin çalıştığı fabrikalarda bu aşağılayıcı uygulama yapılmayacaktır,” dendi.  “Biz üstümüzü aratmıyoruz” dedik. Hemen sonuç alındı. Şunun için verdim bu örneği; bu ekonomik bir talep değil. Siyasi içerikli, insan onuruna sahip çıkma eylemidir bu.

Niye seçenek oldu DİSK? Sadece sendika sayesinde, iyi ücretler alınıyor diye değil. Başka bir şey söylüyorum. Bana göre işçiler, sadece ücret artışından değil, işyerindeki sosyal şartların iyileştirilmesi, insan yerine konulması gibi nedenlerle DİSK’e meylettiler. İşçiler DİSK’te kişilik kazandılar, en önemlisi budur. Örnek vermek gerekirse, sarı sendikanın üyesi bir işçi sabah viziteye çıkarken korkuyordu; geri döndüğümde, ya posta başım bana “yarın sabah işe gelme” derse, “Hasta olman önemli değil, iş var çalışacaksın” derse diye. İşçi DİSK’te bir kimlik kazandı, sınıfsal kimliğin değerini öğrendi. “Ben çok değerliyim,” dedi. Neden? Çünkü, DİSK’e geçmesiyle eğitim çalışmalarına dahil oldu. Bu benim işim, en iyi şekilde çalışacağım ancak benim haklarım var. Ben hastalandığım zaman benim rapor alma hakkım var. Ben en iyi yemekleri yemeliyim. Bunları öğrendi. Fabrikalarda baş temsilci, personel müdürü, işveren üçlüsü  ile yemek listeleri yapılırdı. Kalori hesaplamaları yapılırdı. Ben bunu daha sonraları baş temsilcilik dönemimde yaşadım. En önemli şey buydu; işçi sınıfının şahsiyet kazanması, ücretlerinin dışında, insanca çalışma koşullarına kavuşması ve onurlu bir şekilde yaşaması.


Kaynak...Politez:


Facebook hesabınızla yorum yapın:
Veya Facebook'a bağlanmadan yorum yapın:

Rumuz veya Ad/Soyad*
E-posta*

(E-posta adresiniz sitede görünmez)
Yorum*


(Yandaki güvenlik kodunu bu alana giriniz)
   
 

Diğer GÜNCEL Haberleri

Başlık Tarih
 
Erkan Baş: 5 maskeyi dağıtamayan iktidar şimdi de halkına grip aşısı bulamadı23 Ekim 2020
Bilim Kurulu Üyesi'nden Kışın solunum yoluyla bulaşan hastalıklar yaygınlaşıyor18 Ekim 2020
İnce, “İktidar muhalefetten, muhalefet de iktidardan memnun17 Ekim 2020
Eğitim Sen: “Kadın öğretmenlerin kıyafetleri hakkında bilgi istenmesi kabul edilemez”16 Ekim 2020
“PKK propagandası” varmış!...YASAK...14 Ekim 2020
Yerel mahkeme “Anayasa’ya aykırı ama evet” dedi, Enis Berberoğlu kararını tanımadı13 Ekim 2020
Eğitim-Sen: Salgınla ilgili verileri bilmek halkın en doğal hakkıdır...12 Ekim 2020
Maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne engel12 Ekim 2020
Che, 53 yıl önce bugün katledildi: Zafere kadar, daima08 Ekim 2020
Bakırköy Belediye çalışanları, Kerimoğlu’nu protesto etti08 Ekim 2020
CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEYİT TORUN’DAN ÖRGÜTE GÖZDAĞI06 Ekim 2020
Avrasya Tüneli'nde 963 milyon TL ödeme gizlenmiş... 04 Ekim 2020
İmamoğlu'ndan deprem mesajı: 'Ne bakanı ne başkanı, orada akıl konuşsun'02 Ekim 2020
Saray'ın harcamaları 4 kat arttı! Günlük 10 milyon lira02 Ekim 2020
HDP’li milletvekillerinden Meclis’te protesto yürüyüşü28 Eylül 2020
“Sağlık haktır, her emekçiye ücretsiz aşı ve düzenli test”28 Eylül 2020
Esenler’de Aile faciası27 Eylül 2020
Gasp edip dereye attılar, serbest kaldılar26 Eylül 2020
​ Esenler’de FETÖ operasyonu... Çok sayıda gözaltı var26 Eylül 2020
Yangın korona virüsü unutturdu, sosyal mesafeyi hiçe sayıldı18 Eylül 2020
AKP'lı '507 kişi 5 yıldızlı otelde” yemiş içmiş hesabı sen ödemişsin ey halkım 14 Eylül 2020
Doktorlar isyan etti! Sokağa çıkıyorlar14 Eylül 2020
Bakan Koca'dan kritik İstanbul uyarısı: Ağır hasta sayısı yüzde 42 arttı12 Eylül 2020
Kuzu’ya 5 yıla kadar hapis istemi- Bakın Allah'ın İşine... 11 Eylül 2020
Ölüm orucunda olan Av. Aytaç Ünsal tahliye edildi04 Eylül 2020
EYT'liler AKP iktidarıyla sandıkta hesaplaşmak için seçimi iple çekiyor04 Eylül 2020
Halaçoğlu: 12 adaları 1912 de verdik- Ne zırvalıyorsunuz…04 Eylül 2020
HDP’li Beştaş’tan Bakan Soylu’ya “Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü” soruları26 Ağustos 2020
HDP'li Gülüm, “Bilinçli olarak sürü bağışıklığı sistemine geçildi"26 Ağustos 2020
CHP - KUTLAMA -30 Ağustos Zafer Bayramı- Biz korkmayız ondan bundan- 25 Ağustos 2020
AKP’de derin çatlak! Gerici Fatih Tezcan ve Burhan Kuzu arasında ‘FETÖ’ kavgası23 Ağustos 2020
Sümela zamlandı – Maçkalılardan isyan… 23 Ağustos 2020
Giresun'da sel felaketi: Bir asker şehit oldu, 3 vatandaşımız hayatını kaybetti23 Ağustos 2020
Maden şirketlerinin Talanına dava: Yerin üstü 'altın'dan değerlidir23 Ağustos 2020
Demirtaş’tan ittifak modeli önerisi20 Ağustos 2020
İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert ama seviyeli yanıt... 20 Ağustos 2020
Erdoğan’ın, korkusunun nedeni belli oldu! İşte son anket20 Ağustos 2020
Cargill işçileri : “Her türlü kavgayı vermeye devam edeceğiz”17 Ağustos 2020
Ebru ve Aytaç bedenini açlığa yatırarak Adalet istiyorlar17 Ağustos 2020
Naci Görür İstanbul depremi için "işin son demlerindeyiz"16 Ağustos 2020
Emperyalizmine Kafa Tutan Devrimci Yiğit...KARADENİZ...16 Ağustos 2020
Şaka gibi yahu… Damat: Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolarla borcunuz mu var?12 Ağustos 2020
Demirtaş’tan mektup: Başkası olma kendin ol11 Ağustos 2020
Erdoğan: “Türkiye adeta bir uçuşun içerisinde” şaka değil gerçek!08 Ağustos 2020
Antikapitalist Çalışanlar: Okulların açılmasını riskli 07 Ağustos 2020
155 milyon liralık Amasya Şeker Fabrikası 50 milyona satıldı07 Ağustos 2020
İyi Parti’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı yapan Bahçeli’ye yanıt04 Ağustos 2020
İnce, parti kuruyor… Anlaşılan o ki; sonbahar CHP için epey serin olacak04 Ağustos 2020
Bakan: Birinci dalga sahillere indi03 Ağustos 2020
AKP Olumsuz İcraatlarını Arama Motorlarından Sildirip AK Hale Gelmek İstiyor31 Temmuz 2020
Metin Kaya "Kaftancıoğlu CHP'de Eş Genel Başkan Mı?30 Temmuz 2020
AKP’de kim neyi unutmak istiyor30 Temmuz 2020
Baş: Dumanla haberleşip sizi yine yıkacağız!29 Temmuz 2020
'Whatsapp' yasağına ilişkin açıklama29 Temmuz 2020
İmamoğlu “İş Arayan, İş Bulamayanlara Rehberlik Yapacağız"29 Temmuz 2020
AKP’li belediyelerin borçları yüzünden CHP'li belediyelere haciz geldi!29 Temmuz 2020
Cumartesi Anneleri'nin eylemine polis saldırısı, gözaltılar var25 Temmuz 2020
Ayasofya’yı aç Anıtkabiri Kapat! “İleri Demokrasi”24 Temmuz 2020
Tutuklu gazeteciler, Sincan’dan seslendi: “Hukuk bizim için işlemiyor”23 Temmuz 2020
İstanbul’da Suruç anmasına polis saldırısı21 Temmuz 2020
Cihaner, CHP Genel Başkan Adayı ” Geçmişi Biz Kurduk, Geleceği de Biz İnşa Edelim!”20 Temmuz 2020
Nihat Genç, tarikatları kiliseye benzetti bombaladı18 Temmuz 2020
Esenler'deki özel hastane yangını kontrol altında17 Temmuz 2020
İmamoğlu, seçim vaadini hayata geçirdi!17 Temmuz 2020
Sol “Ayasofya Cumhuriyet’in Üzerinde Tepinme Operasyonudur!” 17 Temmuz 2020
Van ve Siirt’ten acı haberler! 9 şehidimiz var16 Temmuz 2020
AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci'den 15 Temmuz bomba açıklaması14 Temmuz 2020
AKP’lilerde alışkanlık yapmış,” Hoca efendi Hazretleri, Sayın Gülen”14 Temmuz 2020
Felaket Karadeniz’i vurdu! Ege ve Marmara’da yaşayanlar DİKKAT!14 Temmuz 2020
Baş'tan AKP'lilere: Sadece eli Fethullah'ın eline değmeyenler el kaldırsın 11 Temmuz 2020
Savunma Kuğulu Park nöbetinde polis ablukasına direniyor…10 Temmuz 2020
İnce'den çok sert çıkış: Fabrikası var, nasıl taşınabileceğini bilen yok mu?09 Temmuz 2020
İstanbul’un 4 ilçesi çok riskli: Vaka sayısı korkutuyor...09 Temmuz 2020
Gelibolu'da yüreğimiz yandı…06 Temmuz 2020
Chp’li Zeybek Akp’nin Çankırı’da Temelini Attığı DEVREZ Barajını Bulamadı…04 Temmuz 2020
ESNAF DARDA, AYAKTA ZOR DURUYOR03 Temmuz 2020
Of'ta Pittbul Vahşeti01 Temmuz 2020
İşçiler Tek Yürek: Kıdem Tazminatımızı Gasp Ettirmeyeceğiz!30 Haziran 2020
Mehmet Metiner, Arınç'ı düelloya çağırdı: Sözünün eriysen bekliyorum27 Haziran 2020
Kolektifler ÖSYM önünde: Hayatlarımızla oynayan asıl virüs sizsiniz 26 Haziran 2020
İmamoğlu'nun taksi teklifi! UKOME kararıyla reddedildi26 Haziran 2020
Hasan Akgün İstanbul depremi için korkuttu !22 Haziran 2020
Meral Akşener: Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor20 Haziran 2020
İstanbul’da maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı18 Haziran 2020
Sabahattin Ali: ''Dağlarda Kartal Gibiydi Kanatlarından Vuruldu''16 Haziran 2020
TİP Milletvekili Barış Atay'a suikast girişimi14 Haziran 2020
İmamoğlu Karagül'e çaktı12 Haziran 2020
DİSK işsiz sayısını açıkladı: TÜİK verileri gerçeği yansıtmıyor!11 Haziran 2020
Perinçek’in partisi de saraya girdi, İttifak resmileşti..11 Haziran 2020
SES: ‘Hükümet ek ödemeni al başına çal’ 10 Haziran 2020
Erkan Baş’tan Dükel ve Yıldız’ın gözaltına alınmasına tepki10 Haziran 2020
Akşener’den Ayasofya çıkışı: Hayırdır Sayın Erdoğan?09 Haziran 2020
Pervin Buldan: “Kapımız bütün muhalefet partilerine açıktır”08 Haziran 2020
“Darbeye karşı demokrasi yürüyüşü”07 Haziran 2020
Koronavirüs Türkiye’de ırkçılığı tetikledi07 Haziran 2020
Dünya COVID-19 ile AKP demokrasi ile mücadele ediyor!06 Haziran 2020
Kanal İstanbul değil Talan İstanbul!05 Haziran 2020
CHP ve HDP'li 3 ismin milletvekilliği düşürüldü...04 Haziran 2020
​Demirtaş’la “Yüz yüze görüş kaldırıldı: “Sırada ne var?”04 Haziran 2020
Hopa Darda Türkiye Metin ve Gezi İçin İsyanda… 01 Haziran 2020
HDP'de yeni dönem: 9 maddede birlik çağrısı01 Haziran 2020
İmamoğlu: Göksu doğruları konuşmuyor…29 Mayıs 2020
Muharrem İnce canlı yayını terk etti: Ben gururumla oynatmam29 Mayıs 2020
27 Mayıs bize düşünce özgürlüğünü, sol açılımını getirdi29 Mayıs 2020
'AKP'de siyaset yaparken çocuklarımın yüzlerine bakamıyordum'25 Mayıs 2020
AKP'li Göksu ve MHP - İBB yardımlarına karşı: İBB artık başvuru alamayacak25 Mayıs 2020
Bakın Camileri Seçim Ofisi, Minareleri Pankart Direği, Hoparlörleri Parti Hoparlörü Yapan Kimler?24 Mayıs 2020
Bu Bölgeler Aman Dikkat! Tehlike Devam Ediyor24 Mayıs 2020
Atatürkçü ilahiyatçıya ölüm tehdidi22 Mayıs 2020
Trabzonlu ruh hastası doktora suç duyurusu…21 Mayıs 2020
Sağlık Bakanlığı verdiği sözü tutmadı…21 Mayıs 2020
İş bulamayan gazeteci intihar etti21 Mayıs 2020
Zeybek: Kanımızı Teslim Ettiğimiz Kızılay’da Bile Yolsuzluk Yapan İktidara Yurttaşlarımız Güvenmiyor20 Mayıs 2020
"AKP’YE LAF YETİŞTİRMEK CHP’Yİ İKTİDAR YAPMAZ"18 Mayıs 2020
ATATÜRK’Ü DEĞİL VAHDETTİN’İ ANDI18 Mayıs 2020
‘Bu çelik aldığı suyu unutmayacak’18 Mayıs 2020
"Kayyım en büyük darbe pratiğidir..." 16 Mayıs 2020
Yarkadaş, AKP'ye "Batırdığınız ekonomiyi İş Bankasına çökerek kurtaramazsınız" 14 Mayıs 2020
‘AKP’li Tevfik Göksu’nun uğruna belediyeden vatandaş kovdurduğu müteahhit kim?’13 Mayıs 2020
Göksu’yu Namaz Değil İmamoğlu Çarptı 12 Mayıs 2020
“CUMHURBAŞKANLIĞI DA BENİM, İBB BAŞKANLIĞI DA BENİM”11 Mayıs 2020
100 bin TL’ye kadar maaş aldığı iddia edilen AKP’lilerin kazandıkları “sır” miş11 Mayıs 2020
İmamoğlu İBB Meclisini olağanüstü topladı11 Mayıs 2020
Yargıtay Başsavcılığı, Selahattin Demirtaş'ın cezasının bozulmasını istedi10 Mayıs 2020
Meral Akşener'den Erdoğan'a 'Memleket Masası' çağrısı10 Mayıs 2020
İmamoğlu'na müptezelin birinden hakaret ve tehdit!..10 Mayıs 2020
Bilgen: HDP’nin yapısal sorunları var;09 Mayıs 2020
Çilingiroğlu “İktidarı Eleştirdi” İlk yüzde üniversitemiz yok!08 Mayıs 2020
İmamoğlu’nun kampanyasına büyük destek08 Mayıs 2020
Portakal'dan Darbe ve Maske Yorumu !07 Mayıs 2020
İBB'nin 'Askıda Fatura' Uygulamasına Siber Saldırı07 Mayıs 2020
TMMOB: “Antidemokratik uygulamalara karşı duracağımızın bilinmesini isteriz”07 Mayıs 2020
Tek Adamdan ilan edilen yeni corona kararı!06 Mayıs 2020
Grup Yorum: Siyasi bir zafer kazandık, dünya sesimizi duydu05 Mayıs 2020
İBB’nin araç ihalesi damada gitti – YOK BUNLARDAN KURTULUŞ…04 Mayıs 2020
”Yoksul dostu- Yoksulun babası” Prof. Dr. Dilmener yaşamını yitirdi03 Mayıs 2020
Faşist Muhtardan Barış Atay ve Arzu Çerkezoğlu’na ölüm tehdidi01 Mayıs 2020
İmamoğlu’ndan İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama!29 Nisan 2020
Akşener ''Ekrem İmamoğlu Şeytan taşlamaktan Namaz kılmaya vakit ayıramıyor"29 Nisan 2020
İngiltere'deki korkunç ihmalin rakamları sızdı!28 Nisan 2020
Haluk Pekşen'den kurultay için adaylık mesajı: Biz hazırız!28 Nisan 2020
Komünist Başkan’dan, Belediyelere koronavirüs Önerisi28 Nisan 2020
İbrahim’in Çok Zamanı Yok. Gelin El Ele Verelim ve İbrahim’i Yaşatalım25 Nisan 2020
İmamoğlu'na kumpas videosu AKP'li ismin bahçesinde çekilmiş!25 Nisan 2020
Mustafa Koçak: Ölüm orucunun 297. gününde hayatını kaybetti24 Nisan 2020
Erdoğan’dan Osmanlıca 23 Nisan mesajı…23 Nisan 2020
Ovalı’dan Büyük İddia “Kötü Sonuçları Engellenebilir" 23 Nisan 2020
Hane başına 1000'er lira destek için başvurular alınıyor21 Nisan 2020
Vali Bey, Hayat eve sığar ama bu ayıp Zonguldak'a sığmaz!21 Nisan 2020
Saray ittifakı karıştı… MHP’den Süleyman Soylu’ya tepki: ‘Devlet kaos önler yaratmaz’11 Nisan 2020
CHP’li belediyelerin değil halkın ekmeğine yasak koydular! 11 Nisan 2020
RTÜK’ün TELE1’e verdiği cezaya Yargı’dan durdurma kararı! 07 Nisan 2020
‘Atatürk Havalimanı hastane olsun’ önerisi kabul gören İmamoğlu’ndan bir teklif daha!07 Nisan 2020
İmamoğlu: İBB devletin ta kendisidir…03 Nisan 2020
SHP eski milletvekili devrimci / yurtsever Yusuf Kenan Sönmez hayatını kaybetti03 Nisan 2020
Üç isime CHP’den ihraç! Özgür düşünceye pranga…03 Nisan 2020
Grup Yorum Helin’ini kaybetti03 Nisan 2020
17 yıllık hazırlık 12 günde tükendi mi? IBAN paylaşan Erdoğan daha önce ne demişti?31 Mart 2020
Ölüm yıl dönümünde anılan devrimci Mahir Çayan kimdir? İşte Mahir Çayan’ın ünlü sözleri…30 Mart 2020
İmamoğlu: Görüntüleri izlerken kanım dondu!30 Mart 2020
Test kiti ticareti! AKP’li vekilin şanslı oğlundan karaborsa satış: 30 dolar29 Mart 2020
İmamoğlu’ndan İstanbul için hayati kararlar27 Mart 2020
Maskeli ihale! Halk can, AKP Kanal İstanbul derdinde26 Mart 2020
İstanbul'da 24 aile hekimi ve hemşirede koronavirüs çıktı25 Mart 2020
Test yapmayı bıraktılar dualı önleme geçtiler23 Mart 2020
65 yaş üstü vatandaşlar bu gece yarısından itibaren sokağa çıkamayacak21 Mart 2020
TKP'den Newroz açıklaması: Halkların bayramı kutlu olsun21 Mart 2020
İmamoğlu duyurdu: Yangında yaralanan itfaiye personeli şehit oldu 19 Mart 2020
Atatürk, CHP’nin temellerine demokrasiyi yerleştirdi;19 Mart 2020
Karantinaya da torpil işledi: Havacılık Dairesi Müdürünün kızı 'kaçırıldı!'18 Mart 2020
Kuzu Zindaşti’yi tahliye eden hâkimi aradığını itiraf etti18 Mart 2020
Yavuz Dizdar açıkladı: Korona virüsün aşısı bulundu! 15 Mart 2020
TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın 14 Mart Mesajı14 Mart 2020
CHP İstanbul'da kurultay için güç savaşı! 13 Mart 2020
İBB’nin iştiraki İGDAŞ’ta 4 yeni atama yapıldı13 Mart 2020
​‘YAZIKLAR OLSUN SİZİN ADALETİNİZE’! ‘ Murat Ağırel tutuklandı08 Mart 2020
Askerlik yapmayan, çürük raporu alan veya parası ile gemisini yürüten AKP'lilerin tam listesi03 Mart 2020
Annelere ücretsiz ulaşım kartı için son karar Sayıştay’ın03 Mart 2020
İnce, İnce İsyan… ‘Kıvırmadan, mertçe cevap istiyorum’02 Mart 2020
Emekli Amiral Türker Ertürk: İktidar da bu işin içinde29 Şubat 2020
Suriye'den gelen acı haber yüreğimizi yaktı...28 Şubat 2020
Kılıçdaroğlu: Artık Hakimler ve Savcılar Alçak Kurulu diyebiliriz! 25 Şubat 2020
SGK'dan emekli maaşları hakkında açıklama yaptı25 Şubat 2020
Kılıçdaroğlu'nun avukatı "yer yerinden oynayacak" demişti...24 Şubat 2020
HDP’nin Eş Genel Başkanları Buldan ve Sancar24 Şubat 2020
Demirağ, “Tank Palet’ten sonra sıra ASELSAN da mı?”21 Şubat 2020
Osman Kavala’nın tahliyesini Silivri Cezaevi gerçekleştirmedi18 Şubat 2020
Gezi Parkı Davası'nda Karar; Kavala'ya Beraat 18 Şubat 2020
Kuzu Kuzu FETÖ'CÜ...? 17 Şubat 2020
Bayramiç madene karşı ayaklandı!16 Şubat 2020
Ata’mızın vasiyetine dokundurmayacağız...16 Şubat 2020
AKP’li Kurtulmuş vatan haini İskilipliyi övdü, Atatürk’ü hedef aldı!16 Şubat 2020
Koronavirüs Tanı Kiti Yurt Dışına da Satılacak 14 Şubat 2020
Bakalım Kuzu koşa koşa gidecek mi?13 Şubat 2020
Kuzu'nun Zindaşti'nin serbest bırakılması için harcadığı takdire şayan çaba13 Şubat 2020
(YTÜ) çocuk evliliğini savunan yobaza öğrencilerden tepki11 Şubat 2020
Kuzu’nun “FETÖ üyesi” Zindaşti’nin tahliyesinde parmağımı var!?10 Şubat 2020
‘Kötü kayarım bak’ dedi canlı yayın buz kesti! Yüzü Kızarmadı...01 Şubat 2020
Kızılay’da bu kez de cinsel istismar patlak verdi!01 Şubat 2020
Kızılay Başkanının Oğlu Kızılay’da Başkan Yardımcısı31 Ocak 2020
Kızılay Katakulli Yapmış, Müslüman işadamlarına para aktarmış29 Ocak 2020
KILIÇDAROĞLU’NDAN İSTANBUL ÜLTİMATOMU26 Ocak 2020
HDP: 'Acılar Hepimizin Acılarıdır'26 Ocak 2020
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Komünist Başkanı Ziyaret Etti 26 Ocak 2020
Belediyelerin Bazı Yetkilerinin TOKİ’ye Devredilmesine Şerh…23 Ocak 2020
İBB’ye Ulaşım Daire Başkanı Dayanmıyor, Gürsoy istifa etti!23 Ocak 2020
Rahşan Ecevit hayatını kaybetti17 Ocak 2020
İmamoğlu'ndan ÇED kararına tepki -"Hukuki yolları kullanacağım"17 Ocak 2020
Temelli’den, Soylu’ya "Sanat Senin Neyine, Sanata Laf Etmek Senin Ne Haddine"14 Ocak 2020
‘İBB’nin mülkleri yangından mal kaçırır gibi AKP’li belediyelere tahsis ediliyor’14 Ocak 2020
AKP'yi bitiren anket! İmamoğlu, Erdoğan'a fark attı13 Ocak 2020
Bir kişinin yoksulluk sınırı 3 bin 408 liraya yükseldi13 Ocak 2020
İl Sağlık Müdürlüğünden Gericileşme Genelgesi05 Ocak 2020
İstanbul Havalimanı'nda rüzgar iniş ve kalkışlara izin vermiyor30 Aralık 2019
Süleymancılar tarikatına ait yurtta tecavüz26 Aralık 2019
DİSK: Kanal İstanbul’a 110 Milyar TL, İşçiye Günlük 10 TL Zam!26 Aralık 2019
İBB protokolden çekildi, 1 milyar liralık 37 arazisini kurtardı26 Aralık 2019
Doğal dengeleri bozacak Kanal İstanbul derhal iptal edilsin25 Aralık 2019
Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir25 Aralık 2019
Kanal İstanbul” İçin 10 Günlük Seferberlik 24 Aralık 2019
Kasım Ayı Asgari Geçim Sonuçları Açıklandı19 Aralık 2019
Barış Atay, "Kanal İstanbul için milyonlarca ağaç daha kesilecek" 19 Aralık 2019
EMEP: Metal işçilerine kölelik dayatılıyor17 Aralık 2019
Şeyha Moza Kanal İstanbul güzergahında arazi toplamış14 Aralık 2019
HDP'li 65 BELEDİYEDEN 28'İNE KAYYIM08 Aralık 2019
İmamoğlu: Benim Göksu'ya cevap vermeme gerek yok06 Aralık 2019
CHP'den kurultay genelgesi... Akrabalar aynı yönetime giremeyecek06 Aralık 2019
Selahattin Demirtaş'ın hapishanede bilinci kapandı!02 Aralık 2019
Kaftancıoğlu, “Gidici değil Geziciyim” 02 Aralık 2019
Kocaeli- HDP yöneticilerine operasyon düzenlendi26 Kasım 2019
Muharrem İnce: Saray’a buradan ekmek çıkmayacaktır26 Kasım 2019
Teslim Töre tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi26 Kasım 2019
İmamoğlu’ndan 'Saray’a giden CHP’li' iddiasıyla ilgili ilk açıklama24 Kasım 2019
Bizim mücadelemiz öğrencilerimiz, çocuklarımız içindir”24 Kasım 2019
İBB’nin yeni imar müdürü Ramazan Gülten oldu23 Kasım 2019
Rahmi Turan kaynağını Odatv'ye açıkladı23 Kasım 2019
Rahmi Turan'ın iddiası sonrası Muharrem İnce'den ilk tweet23 Kasım 2019
Erken seçim talebi gelirse, 'Hay hay' deriz21 Kasım 2019
Saray kapılarında CHP Genel Başkanlığı kovalayan Kim...?20 Kasım 2019
yıllık 3 bin 200 TL eğitim yardımı20 Kasım 2019
İmamoğlu’ndan, Bakana Devlet Adamı Terbiyesi Göndermesi16 Kasım 2019
Yerine kayyum atanan HDP'li belediye başkanı tutuklandı11 Kasım 2019
Nuriye Gülmen Yeniden Gözaltına Alındı06 Kasım 2019
Eğitim Hakkı İçin Ataması Yapılmayan Öğretmenler 23 Kasım’da ANKARA’DA02 Kasım 2019
Ensar ve TÜRGEV, İBB’nin protokolleri iptal etmesini mahkemeye taşıdı01 Kasım 2019
Haydarpaşa ve Sirkeci ihalesini alan Avni Önder, bankamatik çalışanı çıktı...27 Ekim 2019
HDP’nin tutuklu başkanları Kayseri’ye sevk edildi27 Ekim 2019
Menzil şeyhi konuştu: Sağlık Bakanlığı’nı ele geçirdik27 Ekim 2019
İBB’den 29 Ekim sürprizi: 24 saat sınırsız internet!27 Ekim 2019
Temelli: Bu İktidardan Bu Ülke Kurtulmalıdır26 Ekim 2019

https://www.facebook.com/halil.koc.1656/videos/1380714362104742/?t=0


 
..
Üye Paneli
E-mail
Şifre
 
   
  Yeni Üye | Şifremi Unuttum
En Çok Okunan
Video Galeri
Foto Galeri
Takvim
Bugünkü Gazeteler
Facebook Beğen
Anasayfa | Gazeteler | Yazarlar | Foto Galeri | Duyurular | Künye
CH

www.7-24 ESENLER HABER haber.com - www7-24 esenler esenler.com ESENLER HABER haber esenler esenler haber